Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Verksamheter kan frivilligt vidta åtgärder för att minska smitta

Länsstyrelserna

Många av de restriktioner som begränsat verksamheter under pandemin togs bort den 29 september. I dag finns exempelvis inga deltagarbegränsningar för olika typer av sammankomster och verksamheter är inte längre skyldiga att vidta särskilda smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Verksamhetsutövare kan dock frivilligt vidta smittförebyggande åtgärder anpassade utifrån verksamhetens egna förutsättningar

Inför att restriktioner och begränsningar togs bort den 29 september arbetade Länsstyrelsen Östergötland med att sprida information till länets verksamhetsutövare som omfattats av begränsningarna i den tillfälliga covid-19-lagen. Det informativa arbetet bestod dels av fysiska besök ute i verksamheter, dels av informationsspridning. Detta för att informera om och uppmuntra till fortsatt arbete med frivilliga åtgärder för att förebygga smittspridning. Förebyggande åtgärder kan motverka både spridningen av covid-19 och andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att den tillfälliga covid-19-lagen följs, men utför i dagsläget inga tillsynsbesök utan fokuserar på att sprida information till verksamhetsutövare om smittförebyggande åtgärder. Länsstyrelsen upprätthåller en tillsynsberedskap ifall smittläget förändras och föreskrifter med smittskyddsåtgärder återinförs som verksamheten behöver förhålla sig till. Länsstyrelsen vill uppmuntra verksamhetsutövare att ta vara på sina erfarenheter kring vilka åtgärder som varit enkla att genomföra i den egna verksamheten och ha en plan för hur de snabbt kan återinföra åtgärder om ett försämrat smittläge skulle kräva det.

- Verksamheter i vårt län har behövt vidta smittskyddsåtgärder under pandemin och vi har sett ett stort engagemang och en vilja bland verksamhetsutövarna att följa lagen, vilket är glädjande. Vi ser också att verksamheterna och samhället i stort har dragit goda lärdomar av de åtgärder man tagit fram. Flera verksamheter har vi även sett nu kommer att behålla fler åtgärder även när lagen inte kräver det. Det rör sig om bland annat handsprit, plexiglas i kassorna och skyltar om att hålla avstånd, säger Kristoffer Hellberg, enhetschef för enheten för tillsyn enligt covid-19-lagen vid Länsstyrelsen Östergötland.

På länsstyrelsernas webbplats finns flera exempel på lämpliga smittskyddsåtgärder verksamhetsutövare frivilligt kan vidta för att förebygga smittspridning.

Förslag på frivilliga smittskyddsåtgärder på Länsstyrelsens webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Kontakt