Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Reduktionsfiske i Strolången balanserar vattnet

Fotografi på båt fylld med fisk.

Under vecka 43 kommer Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med konsultföretaget Klara Vatten AB att genomföra ett reduktionsfiske i sjön Strolången mellan Söderköping och Valdemarsvik. Detta är starten på ett treårigt reduktionsfiske som ska återställa balansen i vattnet och förhoppningsvis göra det klarare.

Länsstyrelsen Östergötland har genom vattenprovtagningar, vegetationsinventeringar och provfisken klarlagt att Strolången har en övergödningsproblematik med bland annat dåligt siktdjup, syrefria områden under sommaren och årliga algblomningar. Dessa förhållanden har skapat en obalans i sjön med en för hög andel växtplankton och vitfisk jämfört med djurplankton och rovfisk.

- Syftet med reduktionsfisket är alltså att återställa balansen mellan dessa arter för att skapa ett klarare vatten med mer rovfisk och undervattensvegetation, säger Kenneth Winroth, utredare vatten på Länsstyrelsen i Östergötland.

Reduktionsfisket sker genom fiske med not, vilket är en effektiv och skonsam fiskemetod. Rovfisk som gös, abborre och gädda släpps tillbaka i sjön medan vitfisk som mört och braxen plockas bort. Vitfisken kommer sedan användas till gödsel på åkrar i närheten av sjön.

Klara Vatten AB har beräknat att cirka 250 kilo vitfisk per hektar i sjön bör tas bort för att få positiva effekter av åtgärden. Detta innebär att totalt 80 ton vitfisk kommer att reduceras under 3-årsperioden.

Projektet finansieras genom LOVA-medel som tilldelats Länsstyrelsen av Havs- och vattenmyndigheten.

Media välkomnas att delta under två dagar när reduktionsfisket pågår.

Datum: torsdag 28/10 och fredag 29/10

Plats: Sjön Strolången, Höckerum.

Kontakt