Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu förnyas SMHI:s vädervarningar

SMHI:s nya vädervarningssymboler. Gul rund varning. Orange fyrkantig varning. Röd rektangulär varning.

SMHI:s nya vädervarningssymboler.

Idag, den 26 oktober, införs SMHI:s förnyade vädervarningar i Sverige. Varningarna blir konsekvensbaserade och regionalt anpassade, vilket medför att samverkan med regionala och lokala aktörer fördjupas.

Istället för fasta nationella kriterier, ligger en helhetsbedömning av den specifika situationen till grund för när varning utfärdas i det förnyade systemet. En del av bedömningen sker utifrån regionalt anpassade värderingar, så kallade tröskelvärden. En annan del av bedömningen sker utifrån riskfaktorer, som exempelvis tid på dygnet, tid på säsongen eller hur omkringliggande dagars väder påverkar konsekvenserna av det aktuella varningsläget. I och med att varningarna blir mer regionalt anpassade fördjupas också SMHI:s samverkan med länsstyrelserna inför att en varning utfärdas.

- Det ska bli tydligare vilka problem som vädret kan orsaka. Varningsnivån kommer att sättas utifrån vilka konsekvenser som vädret förväntas få i ett visst område. Detta innebär att länsstyrelserna i samband med SMHI:s förnyade vädervarningar får en samverkande roll med SMHI och kan skapa en tidigare beredskap i länet, säger Robert Wenemark, kvalificerad handläggare inom skydd mot olyckor på Länsstyrelsen Östergötland.

I utfärdandet av en vädervarning finns det olika vägar till beslut, som utgår ifrån vilken typ av varning det är som ska utfärdas. Bland annat ”beslut om vädervarning utifrån beslutsunderlag” vilket innebär samverkan och berörd länsstyrelse kopplas in.

- SMHI kontaktar berörd länsstyrelse som utifrån den regionala kontexten tar ställning till SMHI:s förslag till varning. Sedan fattar SMHI:s vakthavande beslut om varningen, utifrån den berörda länsstyrelsens ställningstaganden. säger Robert Wenemark.

Nya benämningar och symboler

I det förnyade systemet får varningarna nya namn och nya symboler. Klass 1-, 2- och 3-varningar upphör. Vädervarningarna benämns istället gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden.
En gul varning i det förnyade systemet motsvaras inte av klass 1. Eftersom varningarna är baserade på konsekvenser betyder även en gul varning att enskilda och samhällsaktörer behöver förbereda sig.
– Varningsnivå beskriver vi med text och symbol som har olika färg och form vilket kommer underlätta för personer med synvariationer, till exempel färgblinda. Gul varning är en cirkel, orange varning en romb och röd varning en triangel, berättar Josef Runbäck, produktansvarig meteorologi från SMHI.
Varje varningstyp innehåller information om vilken påverkan som kan förväntas vid den situation som varningen gäller. Vid en varning för till exempel ymnigt snöfall kommer information med exempel på vilken typ av påverkan som kan tänkas uppstå att finnas tillgängligt. Det kan handla om trafikstörningar, störningar i el- och teleförsörjning med mera.

Varning för översvämning – ny varningstyp

Det finns flera olika varningstyper i det förnyade systemet. Många känns igen sedan tidigare. Det handlar till exempel om varningar för höga vindstyrkor, stora nederbördsmängder och höga flöden.
Varning för översvämning är däremot en nyhet i det förnyade varningssystemet. Varningen utfärdas när ett vattendrag eller en sjö riskerar att stiga över sina normala nivåer och översvämma närliggande områden. Liksom övriga varningar baseras de på vilka konsekvenser som kan uppstå. I det här fallet handlar det om den förväntade påverkan på byggnader, vägar, järnvägar eller samhällsfunktioner intill vattendrag och sjöar.

Läs mer om SMHIs nya vädervarningar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt