Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Krisberedskapsveckan sätter fokus på demokratin

Länsstyrelserna

Idag, den 27 september, inleds årets krisberedskapsvecka, en nationell kampanj som genomförs för att Sverige ska stå bättre rustade inför både kris- och krigssituationer. Med anledning av att Sverige firar 100 år som demokrati är tema för Krisberedskapsveckan 2021 demokrati.

– Vi ser demokratier världen över utmanas av antidemokratiska krafter. Därför är det viktigt att vi inte tar demokratin för given utan ser det som något vi tillsammans måste värna och stå upp för, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Syftet med krisberedskapsveckan är att öka människors beredskap inför samhällskriser och ytterst krig. I år är det också ett särskilt fokus på demokrati och kris. Även under extrema förhållanden är det viktigt att bevara ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier. Domstolar, mediehus, lagar och fackföreningar är viktiga pusselbitar i en demokrati.

– Det är först i en kris som vår demokrati sätts på prov. Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle kan vara. Under det gångna året har det blivit tydligt hur viktigt det är med samhällsviktig information och att varje enskild individ kan ta del av den. Men vi har även sett hur informationen kan förvanskas och felaktig information sprids på exempelvis sociala medier. Genom att vara källkritisk är man en del av beredskapen, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Sveriges beredskap handlar ytterst om att vi ska kunna fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land. Genom att vara förberedd kan man hjälpa andra som kanske inte klarar sig lika bra.

– Att lära känna grannen kan vara ett bra steg för att öka sin beredskap. Med ett starkt socialt nätverk kan vi lättare hantera och hjälpa varandra i kriser. Det är tillsammans som vi är starka och kan försvara demokratin, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Kontakt