Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp oss att bekämpa den svarthuvade snigeln!

bild på svarthuvad snigel.

Den svarthuvade snigeln finns ursprungligen inte i vår svenska natur. Den är en invasiv art som kan föröka sig och sprida sig snabbt samt påverka vår biologiska mångfald på ett negativt sätt.

Mellan den 16 till den 20 september finns två hundförare med specialtränade hundar på plats i Norrköpings kommun för att tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland bekämpa den svarthuvade snigeln.

Under hösten 2020 inkom flera rapporter om den svarthuvade snigeln i länet. Totalt finns arten rapporterad på fem olika platser i Norrköpings kommun.

-Vi kommer att fokusera på att bekämpa den svarthuvade snigeln i Krokek, där vi genomförde kartläggningen förra hösten, säger Åsa Leuhusen, samordnare för Länsstyrelsen Östergötlands arbete med invasiva främmande arter. Utöver det ska vi genomföra tillsynsbesök hos ett axplock av verksamhetsutövare för att se om vi kan hitta spridningskällan.

- Sedan upptäckten hösten 2020 har vi lärt oss mer om den svarthuvade snigelns biologi. Det är endast äggen som överlever vintern och den lägger troligen bara ägg en gång per säsong. Genom att bekämpa arten innan den hinner lägga ägg bör vi kunna minska antalet rejält till nästa säsong fortsätter Åsa Leuhusen.

Rapportera fynd av svarthuvad snigel

Om du hittar svarthuvad snigel i naturen eller i din trädgård är det till stor hjälp att du rapporterar det till Artportalen och myndigheterna via invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.. För att kunna säkerställa fyndet är det viktigt att man bifogar bilder av arten.

Vad kan man göra?

Enklaste sättet att avliva den svarthuvade snigeln är att klippa den eller att samla sniglar i en gryta och hälla kokande vatten över dem.

Sniglar kräver fuktiga miljöer och lägger ofta ägg i komposter. Släng inte kompostjord eller kompost i naturen. Använd en sluten kompost om möjligt.

Hur känns den igen?

Snigeln känns igen på sitt svarta huvud och i övrigt gråaktiga kropp. I form och storlek är den ungefär som en åkersnigel och blir upp till 45 mm lång.

Den kan skiljas från andra liknande snigelarter genom att den alltid har andningshålet baktill i mantelns högersida. Liknande arter som trädgårdssnigel (Arion distinctus), parksnigel (Arion fasciatus) och gråsidig skogssnigel (Arion circumscriptus), har alltid andningshålet framtill i mantelns högersida.

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt