Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fjäril kan ha försvunnit från landet

Kronärtsblåvingar

För andra året i rad hittades inga kronärtsblåvingar i Sverige vid Länsstyrelsen inventering. Mycket tyder på att arten nu är utdöd i hela Skandinavien.

Trots en omfattande inventering av den akut hotade fjärilen kronärtsblåvinge på gränsen mellan Östergötlands och Kalmar län under sommaren har arten inte återfunnits. Det senaste fyndet är från 2019 och då sågs den endast på en enda plats. Det innebär att Kronärtsblåvingen nu kan vara försvunnen från Sverige. Den har inte heller setts i Norge, och den speciella underart av kronärtsblåvinge som finns i Skandinavien kan därför vara helt utdöd.

- Eventuellt kan den nordiska underarten även finnas i Baltikum, men detta måste redas ut genom genetiska undersökningar, säger Tommy Karlsson, biolog vid Länsstyrelsen Östergötland.

Det kommer in många tips från allmänheten om fynd av arten, men vi vill informera om att arten är mycket lik flera andra närstående arter av blåvingar och där är lätt att förväxla med dessa. Kronärtsblåvingen är en krävande och sällsynt art som bara är känd från solexponerade branter med stora bestånd av värdväxten sötvedel i Västerviks kommun och angränsande delar av Östergötlands län (Kinda, Åtvidabergs och Valdemarsviks kommuner). Därför är det mycket liten chans att få syn på kronärtsblåvingen.

- Det finns hela tjugo arter av blåvingar i Sverige. De mycket vanliga arterna hedblåvinge, ljungblåvinge och puktörneblåvinge har ett utseende som påminner om kronärtsblåvingen, säger Torbjörn Blixt, biolog vid Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt