Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Försämrad efterlevnad efter justerade restriktioner

Logotyp med texten Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

Den 1 juli infördes anpassningar av de restriktionerna som införts med anledning av coronapandemin. Sedan dess har efterlevnaden av de restriktioner som fortfarande gäller försämrats. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Pandemin utvecklas i rätt riktning då smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar. Detta har möjliggjort för regeringen att gå vidare med nästa steg planen för avveckling av restriktioner. Trots anpassningar kvarstår dock många restriktioner enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

I Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild, som färdigställdes på tisdagen, framgår det dock att både allmänhet och verksamheter uppfattar att kraven har lättat mer än de faktiskt har gjort. Polisen rapporterar exempelvis att efterlevnaden av allmänna råd och restriktioner har minskat. Det har noterats en ökning av människor, och då främst unga, som samlas utomhus. En av kommunerna noterar att det börjar bli sämre disciplin när det gäller att följa rekommendationerna bland annat i livsmedelsbutiker.

– Länsstyrelsens bedömning är fortsatt att efterlevnaden totalt sett är hög i länet, men detta är en signal som måste följas de kommande veckorna och som kan komma att påverka den totala bedömningen längre fram, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Den 1 juli justerades restriktioner och råd gällande exempelvis deltagartak för privata sammankomster, idrottstävlingar, demonstrationer samt regleringen av öppettider och storlek på sällskap på serveringsställen.

Nästa steg i regeringens plan för avveckling av restriktionerna sker preliminärt den 15 juli. Fram till dess ska den som driver en butik, ett gym eller en sportanläggning fortfarande beräkna maxantal för sina lokaler så att varje kund eller besökare kan disponera minst tio kvadratmeter av den tillgängliga ytan och ha tydliga skyltar om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

– Det är viktigt att vara fortsatt försiktig och inte gå händelserna i förväg. Folkhälsomyndighetens råd om att hålla avstånd, stanna hemma och testa sig vid symtom, arbeta hemma om det är möjligt, umgås utomhus och undvika att vara nära varandra inomhus under längre tid gäller fortfarande för alla, säger Carl Fredrik Graf.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 26

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Från och med nästa vecka kommer lägesbilden att hittas på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt