Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många åtgärder kvarstår efter anpassade restriktioner

logotyp: Länsstyrelsen i dalarnas län

Pandemin utvecklas i rätt riktning då smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar. Över häften av den vuxna befolkningen har fått åtminstone en dos vaccin. Detta har möjliggjort för regeringen att gå vidare med nästa steg planen för avveckling av restriktioner. Trots lättnader kvarstår dock många restriktioner enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 25.

Från och med den 1 juli införs ytterligare höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket innebär att fler kan delta på bland annat kulturevenemang. Fler tillåts också att delta i demonstrationer, vid motionslopp och liknande idrottstävlingar. Regeringen har även beslutat om att höja det tillåtna deltagartaket i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster. Särskilda regler införs även för mässor.

- Trots att det nu införs justeringar av reglerna måste arrangörer fortfarande se till att trängsel kan undvikas och vidta andra smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen, säger Madeleine Söderstedt Sjöberg, biträdande enhetschef för enheten för tillsyn enligt covid-19 lagen på Länsstyrelsen Östergötland. Länsstyrelsen bedriver aktiv tillsyn av evenemang för att säkerställa att aktörer följer de restriktioner som finns.

Insatser inför midsommar gav effekt

Inför midsommar genomförde länsstyrelserna omfattande kommunikationsinsatser och riktade informationsutskick både regionalt och nationellt. Ett proaktivt tillsynsarbete har löpt under våren där länsstyrelserna kontaktat arrangörer som vanligtvis anordnar midsommarfiranden och informerat om vilka krav på åtgärder som ställs för att arrangera en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

- Vi kan konstatera att informationen har nått ut och att vår vägledning har följts och det känns självklart väldigt bra. Vi kontaktade hembygdsföreningar och andra arrangörer som anordnar midsommarfiranden inför midsommarhelgen. Vi förde en dialog kring hur firandet kunde genomföras smittsäkert och efter det var det många som anpassade firandet eller ställde in för att satsa på nästa år istället, avslutar Madeleine Söderstedt Sjöberg.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 25. Länk till annan webbplats.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt