Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inga covid-smittade på länets äldreboenden

Logotyp med texten Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

Det finns inte längre några fall av covid-19 bland länets särskilda boenden för äldre. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Den äldre delen av befolkningen har varit en särskilt utsatt grupp för covid-19. Under stora delar av den pågående pandemin har det fattats beslut om både nationella och lokala besöksförbud på äldreboenden i syfte att stoppa spridningen av sjukdomen.

Under pandemins första våg drabbades äldreboenden i länets alla kommuner av smittan. Tidigare lägesbilder från Länsstyrelsen Östergötland visar att det totalt i länet kunde handla om en bra bit över hundra smittade varje vecka. Under våren 2021, när många äldre personer hade vaccinerats mot covid-19, var antalet smittade på äldreboenden betydligt lägre. De senaste veckorna har det handlat om enstaka fall och förra veckan rapporterade alltså ingen av de 13 östgötska kommunerna bekräftad covid-19-smitta inom den kommunala vård och omsorgen.

– Den tydligaste riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är hög ålder. Det är därför mycket glädjande att samhället äntligen har kunnat skydda en stor del av den äldre befolkningen mot sjukdomen genom att erbjuda dem vaccinet först. Det är dessutom en grupp som har gjort uppoffringar och tagit ett stort ansvar under hela pandemin, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Sammanfattning lägesbilden för vecka 25

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt