Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU-projekt har utvecklat fysisk planering vid kusten

Bilden föreställer en hage intill havet.

Från Östergötland har förutom Länsstyrelsen även Norrköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Linköpings universitet, Hela Sverige ska leva, Coompanion Östergötland och Aspöja fastigheter deltagit i projektet..

Sedan 2017 har Länsstyrelsen Östergötland arbetat med ett EU-projekt i syfte att utveckla kust- och havsplaner. I projektet har nya underlag tagits fram för Östergötlands kust som kan användas av kommuner och myndigheter i fysisk planering.

Östersjöns kust- och havsområden är viktiga för många. Inom projektet Coast4us, som finansierats genom medel från EU:s Central Baltic-program, har Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med 15 andra organisationer runt Östersjön tagit fram nya data-, kart- och kunskapsunderlag som ska underlätta processen för kommuner och myndigheter vid fysisk planering. Från Östergötland har förutom Länsstyrelsen även Norrköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Linköpings universitet, Hela Sverige ska leva, Coompanion Östergötland och Aspöja fastigheter deltagit.

– Myndigheter, kommuner, universitet och privata aktörer i Sverige, Finland, Estland och Lettland har varit med i projektet och delat med sig av erfarenheter och hjälpt varandra med idéer för att lösa problem i områden med motstående intressen längs Östersjön, säger Sofia Bastviken, projektledare på Länsstyrelsen Östergötland.

I Östergötland har exempelvis marina livsmiljöer och naturvärden under vattenytan kartlagts. På flera platser har undervattensvegetation och föryngring av fisk inventerats. Andra exempel är kartläggning av kulturhistoriska byggnader, översvämningsområden, ekosystemtjänster och rörelsemönster. Därtill har digitala planeringsportaler som tillgängliggör olika typer av underlag utvecklats för att myndigheter och kommuner inom fysisk planering ska kunna dela och uppdatera data.

Ett av målen för de inblandade aktörerna i projektet har varit att inkludera personer som bor och verkar i de aktuella områdena.

– Vi har testat flera olika metoder i pilotområden för att engagera lokalt boende i planeringsprocessen. Till exempel har olika scenarier för utveckling i pilotområden tagits fram inför lokala workshops och utställningar i ett tidigt skede i planprocessen. Vi är övertygade om att en mer inkluderande process i ett tidigt skede, tillsammans med ny kunskap och data, har förbättrat planeringsprocesserna till att bli mer transparanta, holistiska och proaktiva, säger Sofia Bastviken.

Resultat och information om Coast4us finns på webbplatsen www.coast4us.com Länk till annan webbplats..

Kontakt