Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen diskuterar friluftsliv i Hälla naturreservat

Genrebild från Hälla ädellövskog.

Under våren breder stora mattor av vårblommor ut sig under träden i Hälla ädellövskog: vitsippor, vårärt, gullpudra och många fler.

Naturreservatet Hälla ädellövskog i Motala kommun är platsen där landshövding Carl Fredrik Graf samlar beslutsfattare från kommunen och Region Östergötland för en dialog omkring naturupplevelsernas effekt på fysisk och psykisk hälsa.

Mötet är ett led i den så kallade landshövdingestafetten där Östergötlands landshövding liksom landets övriga landshövdingar deltar och gör någon aktivitet kring Friluftslivets år. Detta för att främja friluftslivets värden för folkhälsan samtidigt som naturturismens bidrag till regional utveckling, ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen på landsbygden lyfts fram.

Träffen i Hälla ädellövskog utanför Godegård är det tredje i den östgötska delen av landshövdingestafetten som Carl Fredrik Graf håller och kommer att följas av fler möten i länet under Friluftslivets år 2021. Under mötet kommer samtal föras utifrån frågeställningar som har sin grund i Östergötlands friluftsstrategi och de nationella friluftspolitiska målen.

Datum och tid: 24 juni klockan 12.00

Plats: Hälla ädellövskog naturreservat 1 km nordväst om Godegårds kyrka Motala kommun.

Deltagare: Förutom landshövdingen medverkar Kaisa Karro (S), regionråd och regionstyrelsens ordförande, Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Torbjörn Holmqvist (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Caroline Uneus, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Motala kommun och Fia Sundin, kommunekolog, Motala kommun.

Läs mer om Hälla ädellövskog naturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt