Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arrangörerna har ett stort ansvar under midsommar

Midsommarstång

Foto: Scandinav

Midsommar är på intåg och runt om i landet planeras firanden, men pandemin pågår och för att förhindra vidare smittspridning måste de arrangörer som planerar att genomföra ett firande säkerställa att det genomförs på ett smittsäkert sätt. Detta finns att läsa om i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 24.

Många av de större traditionella midsommarevenemangen är i år inställda. Inför midsommar har länsstyrelserna haft en tät samverkan med Polismyndigheten och de arrangörer som ändå kommer genomföra midsommarfiranden för att säkerställa att de genomförs på ett smittsäkert sätt. Ett flertal kommunikationsinsatser och informationsutskick har även genomförts av länsstyrelserna för att öka kunskapen kring vad som gäller kring midsommarfiranden enligt den tillfälliga covid-9-lagen. Att resa en majstång, ordna ringdans eller liknande arrangemang på midsommar ses i huvudsak som offentliga tillställningar om de anordnas för allmänheten. Det innebär att evenemanget måste följa den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen.

- Om man arrangerar en majstångsresning eller ringdans på midsommar för allmänheten ska man som arrangör även säkerställa att den tillfälliga covid-19-lagen följs och att man vidtar samtliga åtgärder som krävs enligt lagen för att förhindra smittspridning. Det innebär bland annat att man som arrangör ansvarar för att evenemanget kan genomföras på ett sådant sätt att trängsel undviks. Utöver detta ligger ett stort ansvar på alla som deltar i firandet att faktiskt hålla avstånd, följa de anvisningar som finns och stanna hemma vid symptom, säger Anna Carlsson, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Max 8 deltagare i hyrda lokaler

Ett midsommarfirande kan vara både privat i ett hem eller en trädgård eller offentligt för allmänheten. Privata midsommarfiranden i privata hem och trädgårdar omfattas inte av begränsningarna i den tillfälliga covid-19-lagen. Däremot om man hyr en lokal för en privat sammankomst under midsommar får max 8 personer delta. Det är den som hyr ut eller upplåter en lokal till ett privat firande som ansvarar för att det inte är fler än åtta personer i lokalen, vilket även gäller om alla deltagare är vaccinerade mot covid-19.

- Trots att vi ser att smittspridningen minskar är det av stor vikt att vi alla försöker hålla oss till att fira med de närmaste. Enligt Folkhälsomyndigheten sprids covid-19 viruset vid nära kontakt och ofta i hemmiljö. Genom att fira midsommar med så få som möjligt och gärna utomhus skyddar du både dig själv och andra från att bli allvarlig sjuk i covid-19, avslutar Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 24. Länk till annan webbplats.

Vad gäller för midsommarfiranden?

Oavsett om midsommarfirandet är privat eller offentligt gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer som bland annat säger att man ska umgås i en mindre krets och undvika trängsel. Du bör därför fira midsommar med så få som möjligt och gärna utomhus. För vaccinerade gäller samma regler som för andra. Du som reser ska göra det på ett så smittsäkert sätt som möjligt och undvika att träffa nya kontakter. Du ska också kunna ta dig hem på ett säkert sätt om du blir smittad.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

Observera att begränsningarna för direkt eller indirekt uthyrning av lokaler för privata sammankomster fortsatt gäller där maxantalet är 8 deltagare.

Tillstånd för offentlig tillställning

Om du har frågor om tillstånd för offentlig tillställning ska du kontakta Polisen.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt