Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska Norrköping hantera risker för översvämning

Genrebild på Industrilandskapet i Norrköping. Bilden visar ett vattenfall kvällstid.

Norrköping har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekats ut som ett av 25 områden i landet med störst översvämningsrisk.

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med Norrköpings kommun tagit fram förslag på hur risker för översvämning ska hanteras framöver i Norrköping. Nu ska förslaget ut på samråd, då bland annat allmänheten har chansen att tycka till om planen.

Norrköping har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekats ut som ett av 25 områden i landet med störst översvämningsrisk.

Länsstyrelsen Östergötland har i samverkan med en arbetsgrupp inom Norrköpings kommun tagit fram ett förslag på riskhanteringsplan, som behandlar översvämningspåverkan från Bråviken, Motala Ström och från extrema regn. De åtgärder som föreslås ligger i linje med kommunens nuvarande klimatanpassningsarbete och den riktlinje för klimatanpassningsarbete som i dag finns inom Norrköpings kommun.

– Planen innehåller förslag som syftar till att värna människors liv och hälsa och minska antalet personer som påverkas negativt av en översvämning. Den handlar också om att skydda och begränsa skador på egendom, livsmiljöer och ekosystem, värdefulla kulturmiljöer och att minska ekonomiska förluster och upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säger Magnus Mateo Edström, som samordnat arbetet med att ta fram planen på Länsstyrelsen Östergötland.

– Samverkan med Länsstyrelsen har varit värdefull för oss och vi är tacksamma över det gemensamma arbete som kunnat utföras med att ta fram förslaget. När förslaget nu går ut på remiss kommer vi också att fungera som remissinstans, vilket innebär att även andra inom kommunen får möjlighet att ge synpunkter, säger Omar Eriksson, beredskapssamordnare i Norrköpings kommun.

Såväl allmänhet som kommuner, statliga myndigheter och näringsliv har nu chansen att tycka till om planen. Samrådstiden är 21 juni till 5 november.

Läs hela riskhanteringsplanen här Länk till annan webbplats.

Tyck till om innehållet i planen Länk till annan webbplats.

Kontakt