Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Väl organiserat studentfirande i Östergötland

Logotyp för Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

Förra veckan fokuserade Länsstyrelsen Östergötland trängseltillsynen på studentfiranden. Ett fåtal aktiviteter behövde stävjas, men överlag har länets studenter firat i enlighet med lagstiftningen.

Den 10 januari trädde den tillfälliga covid-19-lagen i kraft med syftet att minska smittspridningen och att berörda verksamheter ska vidta åtgärder för att förhindra trängsel. Inför årets studentfirande har Länsstyrelsen haft ett stort fokus på proaktiv tillsyn av exempelvis verksamheter som hyr ut festlokaler, båtar och andra fordon för fester.

– Vi har fått bra respons och hög efterlevnad från de verksamhetsutövare som vi har talat med. Under hela pandemin har det funnits en stor vilja hos företagen att göra rätt trots att många har påverkats negativt av gällande restriktioner, säger Kristoffer Hellberg, chef för enheten för tillsyn enligt covid-19-lagen på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsens tillsynspersonal var ute både dag- och kvällstid på torsdagen och fredagen och har rapporterat att skolorna organiserade sina utspring väl. Trängsel noterades endast vid ett fåtal tillfällen i samband med utspringen. Det förekom även limousiner med fler än åtta personer i fordonet samt en festlokal som hade dukat för fest med upp till 30 personer inomhus.

– Vi gjorde tillsyn på dessa och fick rättning på så vis att festen flyttade ut och limousinerna har fått info om att inte upprepa överträdelsen. Överlag var det lugnt under tillsynsdagarna. och vi såg väldigt lite tecken på trängsel. Vi är nöjda med att ha kunnat stävja några av de aktiviteter som inte planerade att följa lagstiftningen, säger Kristoffer Hellberg.

Sedan covid-19-lagen trädde i kraft har Länsstyrelsen genomfört över tusen tillsynsbesök i hela Östergötland. Hos 55 procent av verksamheterna som tillsynats har någon brist noterats. Oftast har det handlat om fel i dokumentationen.

– Verksamhetsutövarna i länet är ytterst samarbetsvilliga och beredda att dra sitt strå till stacken för att minska smittspridningen. 99,8 procent av alla verksamheter som vi har tillsynat har kunnat göra justeringar genom dialog med vår personal och vi har endast behövt utfärda tre förelägganden, säger Kristoffer Hellberg.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 23

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt