Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Startskottet har gått för Friluftslivets år

Landshövdingen står i naturen med en grupp människor omkring sig. I förgrunden syns en eldplats där det ska lagas mat över öppen eld.

Under juni är månadstemat för Friluftslivets år att äta ute, något som deltagarna på fredagens möte i Tinnerö eklandskap fick prova på.

Som ett led i Friluftslivets år kommer landshövding Carl Fredrik Graf att samla beslutsfattare på olika platser i Östergötlands fina naturmiljöer för att lyfta friluftslivets betydelse för folkhälsan. Tillsynes vitt skilda ämnen som livsmedelsstrategi och integration kommer att tas upp, och hur de är relaterade till hur naturen nyttjas. Under året kommer aktiviteter att genomföras vid sju tillfällen.

2021 är utropat till Friluftslivets år av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv som driver året i projektform tillsammans med flera aktörer. Länsstyrelserna har skapat den så kallade landshövdingestafetten där landshövdingarna genomför aktiviteter i sina respektive län.

Under året planerar landshövdingen för att träffa representanter för alla Östergötlands 13 kommuner och Region Östergötland. Under mötena ska samtal föras i mindre grupper utifrån frågeställningar som har sin grund i Östergötlands friluftsstrategi och de nationella friluftspolitiska målen.

I förra veckan smög stafetten i gång i Östergötland med två besök. Det första var i Tinnerö eklandskap där temat var lantbrukarnas betydelse för det attraktiva friluftslivet och beröringspunkterna mellan livsmedelsstrategin och friluftsstrategin diskuterades. Med vid mötet var politiker och tjänstepersoner från Linköpings kommun som träffade Jeanette Blackert, ordförande för LRF i Östergötland, lantbrukare Andreas Gustafsson och Henrik Carlsson samt Susanne Boe-Skåmedal, enhetschef på Länsstyrelsen Östergötland.

Det andra mötet under veckan hölls i Marmorbruket i Kolmården. Från Finspångs kommun deltog Hugo Andersson, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsrådet. Från Norrköpings kommun deltog Maria Modig, kultur- och fritidsdirektör, Marie Landh, friluftsstrateg och Lars-Olof Johansson (C), vice ordförande i kultur och fritidsnämnden. Stefan Arrelid från Friluftsfrämjandet berättade om deras samarbete med Familjecentralerna i Norrköping i projektet Tillsammans i Naturen.

Temat för samtalen var vikten av ett inkluderande friluftsliv. Genom att erbjuda friluftsliv och grönområden till alla samhällsgrupper inklusive personer med funktionsnedsättningar, kan hälsan därmed bli mer jämlik. Där är det tätortsnära och vardagsnära friluftslivet viktigt.

Vitt skilda aktiviteter ingår i landshövdingestafetten under Friluftslivets år. Under månadstemat ”Sova ute” kommer landshövdingen att övernatta i naturen tillsammans med Kisa scoutkår samt besöka skärgården i Valdemarsviks kommun.

– Huvudsyftet med dessa möten är att få fler att upptäcka vilka fantastiska naturområden vi har i Östergötland och hur de kan bidra till en god folkhälsa samtidigt som de bidrar till regional utveckling, ekonomisk tillväxt och skapar arbetstillfällen på landsbygden, säger landshövding Carl Fredrik Graf.

Svenskt friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är de ideella friluftsorganisationernas samarbetsorgan. Svenskt Friluftslivs viktigaste uppgifter är att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv, verka för att friluftslivets status höjs i samhället och att allemansrätten ska finnas kvar. Svenskt Friluftsliv består av 27 ideella organisationer, alla med stark förankring i friluftsliv och folkhälsa.

Mer information på www.svensktfriluftsliv.se Länk till annan webbplats.

Kontakt