Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning genomförd på ö i Ydre

Bild på når bränningen genomförs. Det är en gles barrskog med små lågor.

Naturvårdsbränningen i Skirsjöskogen naturreservat blev mycket lyckad.

Under söndagskvällen och natten till måndagen genomförde Länsstyrelsen Östergötland en mycket lyckad naturvårdsbränning på en ö i Ydre kommun. Även om bränningen är klar kommer det att spridas röklukt under de kommande dagarna.

Det var på en cirka fem hektar stor ö i Skirsjöskogen naturreservat som naturvårdsbränningen ägde rum. Området ligger i Ydre kommun, cirka sex kilometer norr om Ydrefors. Bränningen gick lugnt till utan några överraskningar.

– Det var en mycket bra bränna med fint brandbeteende. Planen för antändning höll hela vägen och vi är övertygade om att vi kommer att uppnå resultaten. Dessutom var temperaturen behaglig och bränningen gick relativt snabbt, säger Magnus Melander, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Syftet med naturvårdsbränningar är att bevara naturtyper och gynna den biologiska mångfalden. Många växt- och djurarter är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum. Naturvårdsbränning sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna växter och djur.

Säkerheten är mycket viktig i samband med naturvårdsbränningar. Eftersom bränningsobjektet i det här fallet var en ö var det extra säkert. Personer som vistas i närheten av bränningsområdet kommer att kunna känna röklukt under de kommande dagarna. Hur mycket beror på vindriktning.

Kontakt