Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp oss stoppa spridningen av invasiva främmande arter

Bild på en sjö som är täckt av den gula växten sjögull.

Sjögull är en invasiv främmande växt som sprider sig snabbt vilket försvårar bad, fiske och båttrafik. Livet under ytan påverkas också negativt med för lite solljus i vattnet. Foto: Peter Olsson Scholz

Spridningen av invasiva främmande arter ökar i landet. Nu växlar länsstyrelserna upp arbetet för att minska spridningen. För att lyckas behövs hjälp från allmänheten.

Invasiva främmande arter är ett växande problem i Sverige och många andra länder bland annat på grund av ett förändrat klimat. Arter som tidigare inte varit något stort problem då de hållit sig på samma ställe har nu börjat sprida sig både på land och i vatten. De invasiva arterna tränger ut de naturliga arterna och kan orsaka stora samhällskostnader. Privatpersoner kan sprida invasiva främmande arter ofta utan att ens veta om det, till exempel genom att slänga växtavfall i naturen, köra båt genom bestånd av invasiva vattenväxter eller ta med sig frön hem från en utlandsresa.

Det är alltid förbjudet att sprida de arter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka och smal vattenpest. Men det finns också arter som inte är förbjudna men som kan skada den biologiska mångfalden i Sverige. Det gäller till exempel sjögull, svarthuvad snigel, blomsterlupin och parkslide.

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att hålla utkik efter invasiva arter i naturen och rapportera fynd av arterna på www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. eller www.artportalen.se Länk till annan webbplats.. Tillsammans kan vi kartlägga utbredningen och hjälpas åt med att minska spridningen av invasiva främmande arter.

– Länsstyrelsen arbetar med att bekämpa invasiva främmande arter, bland annat sjögull och jätteloka. I år växlar vi upp arbetet med bekämpningsinsatser, kartläggning och informationsspridning, säger Åsa Leuhusen, samordnare för Länsstyrelsen Östergötlands arbete med invasiva främmande arter.

Länsstyrelsen kommer bland annat att genomföra insatser för att bekämpa jätteloka och jättebalsamin i elva naturreservat runtom i länet. Under året inventeras även förekomsten av blomsterlupin i närheten av skyddade områden. Dessutom kommer den problematiska vattenväxten sjögull att inventeras i sjön Sommen under sommaren. I samband med det kommer skyltar med information sättas upp runt sjön.

Mer information

Naturvårdsverket om invasiva främmande arter Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen om invasiva främmande arter Länk till annan webbplats.

Kontakt