Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen utför naturvårdsbränning i Ydre

Karta över bränningsområdet.

Karta över bränningsområdet.

Onsdagen den 9 juni kommer Länsstyrelsen Östergötland att genomföra en naturvårdsbränning på en ö i Ydre kommun. Rökutvecklingen väntas bli kraftig och lukten kommer att kännas i flera dagar.

UPPDATERING: På grund av osäkert väder har den planerade bränningen ställts in. Den planeras istället att genomföras på söndagen den 13 juni från klockan 18.00.

Det är en cirka fem hektar stor ö i Skirsjöskogen naturreservat som ska naturvårdsbrännas. Området ligger i Ydre kommun, cirka sex kilometer norr om Ydrefors.

Bränningen beräknas starta mitt på dagen och fortsätta fram till kvällen. Efterbevakningen pågår tills den sista rökhärden slocknat plus tre dagar efteråt.

– Syftet med naturvårdsbränningen är att bevara naturtyper och gynna den biologiska mångfalden. Många växt- och djurarter är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum, säger Magnus Melander, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Naturvårdsbränning sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna växter och djur.

Säkerheten är mycket viktig i samband med naturvårdsbränningar. Eftersom bränningsobjektet är en ö är det extra säkert. Det kommer ändå vara gott om personal på plats för bränningen.

Själva bränningen genomförs av en bränningsentreprenör samt med inhyrda entreprenörer för eftersläckning. Allt sker i samarbete med räddningstjänst, polis, kustbevakning, SOS Alarm och skogsbrandflyg. Allmänheten har blivit informerad via massutskick till hushållen och lokalradio innan branden startas.

Rökutvecklingen är kraftig under själva bränningen och röklukt kommer att kännas under flera dagar. Påverkan på boende beror på vindriktning.

Mer information

Mer information om naturvårdsbränningar Länk till annan webbplats.

Mer information om Skirsjöskogens naturereservat Länk till annan webbplats.

Översiktskarta Länk till annan webbplats.

Objektskarta Länk till annan webbplats.

Kontakt