Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antal covid-sjuka minskar snabbare än förra året

Logotyp med texten Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

Minskningen av antal covid-sjuka patienter i Östergötland sjunker i snabbare takt än under 2020. Effekten tros bero på den pågående vaccinationsinsatsen. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Inför sommaren 2020 minskade smittspridningen av covid-19 och därmed även antal patienter i behov av sjukhusvård. I Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild, som färdigställdes på tisdagen, rapporterar Region Östergötland att den tydliga nedgången av inneliggande patienter de senaste veckorna är större än under motsvarande period 2020 vilket kan tyda på att vaccinationsinsatsen har en positiv effekt.

– Statistiken visar en tydlig nedgång och det är naturligtvis mycket glädjande, men vi ska heller inte glömma bort att vi fortfarande lever i en pågående pandemi. De grundläggande reglerna om att hålla avstånd, undvika trängsel, vara uppmärksam på symtom och träffa så få som möjligt utanför den närmaste kretsen gäller fortfarande, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Under vecka 22 hade över hälften av invånarna över 18 år i Östergötland fått den första dosen vaccin. Åldersgruppen 50–54 år är den senaste som getts möjlighet att boka in sig för vaccination. Region Östergötland rapporterar att det är ett högt tryck på bokningarna och att en majoritet av gruppen redan är vaccinerad eller bokad för vaccination. Regionen arbetar nu särskilt för att nå utsatta grupper genom insatser i socialt utsatta områden samt insatser för att nå asylsökande.

– Region Östergötland har på kort tid satt upp en organisation för denna stora och viktiga uppgift. Det känns mycket tillfredsställande att vaccinationerna har kunnat genomföras på ett smidigt sätt, säger Carl Fredrik Graf.

Trots det minskade antalet inneliggande patienter är hälso- och sjukvården fortsatt betydande påverkad av pandemin. Den utdragna tiden med ett högt vårdtryck på IVA-vården medför att situationen fortsatt är ansträngd, enligt lägesbilden.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 22

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt