Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ändrade regler för sammankomster och tillställningar införs – men inte läge för fest

Läktare som har rosa och gröna stolar

Anpassningar i smittskyddsåtgärderna mot covid-19 har börjat. Den 1 juni infördes ändrade regler för sammankomster och tillställningar, vilket bland annat innebär förändrade publiktak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Däremot gäller fortfarande max åtta deltagare vid privata sammankomster som arrangeras i kommersiella festlokaler.

Regeringens beslut om ändringar i publiktaken börjar gälla den 1 juni. Förändringarna innebär att antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning högst får uppgå till:

  • 8 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får högst ha 20 deltagare inomhus, utan anvisad sittplats.
  • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus.
  • 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 150 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start-, tävlings- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Förändringarna gäller inte privata sammankomster – till exempel studentfester, bröllopsfester, födelsedagskalas, begravnings- och dopfikor – som arrangeras i kommersiella festlokaler och liknande. Här är det fortfarande max åtta deltagare som gäller.

Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster regleras av covid-19-lagen (pandemilagen). Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och ser till att verksamhetsutövarna följer rådande regler.

Rätten att meddela föreskrifter kopplade till den så kallade begränsningsförordningen, det vill säga möjligheten att ytterligare begränsa regeringens beslut om publiktak, flyttas den 1 juni över från länsstyrelserna till Folkhälsomyndigheten.

Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Begränsningar för privata sammankomster

Fler justeringar från den 1 juni

Lättnaderna innebär också att serveringsställen från den 1 juni får hålla öppet till klockan 22.30. Regeln om max fyra personer vid ett bord ligger kvar. Däremot tas regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria bort.

Folkhälsomyndigheten presenterar fler lättnader i restriktionerna på sin webbplats Länk till annan webbplats.

Fortsatt individuellt ansvar

Det individuella ansvaret enligt smittskyddslagen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer gäller fortfarande. Det innebär bland annat att stanna hemma om du har sjukdomssymtom, arbeta hemifrån om du har möjlighet, tvätta händerna, hålla avstånd och bara umgås i en mindre krets och med personer du brukar träffa.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland