Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för Länsstyrelsens naturutbildning

Bild från Åsabackarnas naturreservat. Gröna kullar med enar.

Flitiga kursdeltagare kommer att erbjudas plats till guidade turer, bland annat vid Åsabackarnas naturreservat.

Fredagen den 28 maj släpptes den andra delen av utbildningen som gör det möjligt för privatpersoner att ta grönt kort i natur. Cirka 400 personer har tagit del av utbildningens första del.

I slutet av april lanserade ett flertal myndigheter en digital utbildning i syfte att öka kunskapen hos allmänheten om flora och fauna. Detta mot bakgrund av att fler än någonsin har hittat ut i den svenska naturen under det senaste året. Den första av tre delar släpptes på den nya webbplatsen www.naturkunnig.se Länk till annan webbplats. den 29 april och består av fyra digitala kurser med tillhörande quiz.

– Under utbildningens första månad har cirka 400 personer anmält sig och fått lära sig mer om biologisk mångfald och naturvård. Vi är jätteglada över att så många vill fördjupa sina kunskaper om naturen, säger Nicklas Jansson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Den 28 maj släpptes nästa del av utbildningen. Den består av fem föreläsningar med olika teman och tillhörande quiz. De första 350 deltagarna som har klarat utbildningens två första delar kommer sedan att erbjudas plats i den sista delen som består av guidade som anpassas efter gällande rekommendationer och restriktioner.

– Guidningarna har samma teman som utbildningens föreläsningar. En guidning kommer till exempel att hållas i Marmorbruket i Kolmården och handla om fenologi, det vill säga årligen återkommande företeelser för djur och växter som lövsprickning, blomning och flyttfåglars ankomst. Vid Åsabackarnas naturreservat, som ligger mellan Boxholm, Mjölby och Ödeshög, kommer en guide att berätta om pollinatörer, det vill säga bin, blomflugor och fjärilar, säger Nicklas Jansson.

Syftet med utbildningen är att öka intresset och kunskapen hos allmänheten om svensk natur och biologisk mångfald samt att kunna utöka det som kallas ”citizen science”, det vill säga att allmänheten hjälper till med insamling och rapportering av natur- och miljödata.

Utbildningens upplägg

  • Första delen släpptes på webbplatsen naturkunnig.se Länk till annan webbplats. i slutet av april och består av fyra nätbaserade kurser kring biologisk mångfald och naturvård. Kurserna innehåller även quiz.
  • Del två släpptes den 28 maj och består av fem föreläsningar med temana floraväkteri, faunaväkteri, dagfjärilar, pollinatörer samt fenologi och klimattrender.
  • Sista delen sker i form av 50 covid-anpassade guidade turer och genomförs under juni-augusti. Efter varje genomgången kurs markeras man som godkänd i ett digitalt ”grönt kort”. De 350 första som klarat de två första momenten kommer erbjudas plats till de guidade turerna med ovanstående teman. Dessa kommer att genomföras mellan den 12 juni och 15 augusti.
  • Efter varje genomgången kurs markeras man som godkänd i ett digitalt ”grönt kort”.
  • Initiativtagare till kursen är länsstyrelserna i Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Jönköping och Kronobergs län som har fått medel från Naturvårdsverket för att tillsammans med SLU Artdatabanken (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Lunds universitet ta fram och utveckla konceptet.

Kontakt