Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen godkänner Slussportens väganslutning vid E22

En översiktskarta. En röd cirkel visar plats för Slussportens väganslutning

Röd cirkel visar plats för Slussportens väganslutning.

Länsstyrelsen Östergötland ger Söderköpings kommun klartecken att gå vidare med planeringen av Slussportens väganslutning vid E22. Detta under förutsättning att kommunen vidtar en rad åtgärder för att skydda den starkt fredade arten hasselsnok som hittats i närheten av den planerade vägen.

Vägprojektet med en ny dragning av E22 förbi Söderköping har fått invänta utredningar om hasselsnok med anledning av ett fynd alldeles i närheten av den planerade väganslutningen vid trafikplats Slussporten. Därför har Söderköpings kommun samrått med Länsstyrelsen för ingreppet i naturmiljön och gett förslag på skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som de åtar sig att göra för att inte riskera förstöra för hasselsnokarna.

– Det är mycket positivt att Söderköpings kommun utrett frågan grundligt och föreslagit bra åtgärder så att infrastrukturprojektet nu kan gå vidare i planering och projektering. Ombyggnationen av E22 i Söderköping är ett mycket angeläget projekt lokalt, regionalt och nationellt, säger Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen har nu beslutat att kommunen bland annat ska ordna en passage över den bergskärning som planeras så att ormarna kan ta sig mellan de områden de behöver för att vila och leta mat. För att hindra att ormar störs eller skadas under byggtiden ska de samlas in och flyttas till närliggande områden som restaureras så att de passar hasselsnokens krav. Dessutom ska flera övervintringsplatser byggas och mindre tunnlar under vägar anläggas.

Det kommer även behövas skyddsbarriärer så att ormarna inte tar sig upp på vägarna och blir överkörda. Kommunen ska även skydda livsmiljöer för hasselsnok genom att upprätta ett naturvårdsavtal med Länsstyrelsen som ska gälla 50 år framåt. Alltsammans kommer planeras närmare i ett åtgärds- och uppföljningsprogram som kommunen ska ta fram i samråd med Länsstyrelsen.

– Om kommunen gör det som åläggs dem kommer infrastrukturprojektet inte medföra risk att skada eller döda hasselsnokar och det kommer finnas goda möjligheter för arten att fortsätta leva i och nyttja området i framtiden, säger Ulrika Larsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen kommer nu slutföra granskningen av Trafikverkets vägplan inför att den ska fastställas samt påbörja framtagandet av naturvårdsavtalet med Söderköpings kommun.

Mer information

Läs Länsstyrelsens beslut här Länk till annan webbplats.

Samråd vid ändring av naturmiljön Länk till annan webbplats.

Fridlysta arter Länk till annan webbplats.

Hasselsnok - Artbestämning från SLU Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Kontakt