Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så undviker du sommarens magplågor

En flicka tittar nyfiket på en flock får i en hage.

Barn, och framför allt yngre barn, är känsligare för ehec-bakterien än vuxna och löper större risk att bli allvarligt sjuka om de smittas.

Ehec-bakterier och andra smittämnen kan finnas hos vissa sommarbetande djur. Med hjälp av några enkla råd går det att undvika smittor från djuren och deras gödsel som i vissa fall kan ge allvarlig magsjuka.

Även denna sommar kommer många att stanna hemma i Sverige under semestern. Restriktionerna under pandemin innebär att vi umgås mer ute i naturen, besöker beteshagar och träffar på lantbruksdjur. Då är det viktigt att vara rädda både om varandra och djuren. Med hjälp av några enkla råd går det att undvika smittor från djuren och deras gödsel som i vissa fall kan ge allvarlig magsjuka.

Ehec-bakterier och andra smittämnen kan finnas hos idisslare som nötkreatur, får och getter och i deras bajs. Man kan även smittas via bakterier på livsmedel som inte är rena eller som inte har upphettats tillräckligt.

– Barn, och framför allt yngre barn, är känsligare för ehec-bakterien än vuxna och löper större risk att bli allvarligt sjuka om de smittas. Dessutom stoppar de oftare händer och saker i munnen vilket ökar risken för smitta. God handhygien vid kontakt med djur och deras närmiljö är viktigt, säger Pernilla Stridh, länsveterinär på Länsstyrelsen Östergötland.

Enkla råd för att undvika bakterier som ger magplågor:

  • Ha inte picknick i betesmarker där det går djur
  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten vid kontakt med djur
  • Tvätta händerna innan måltider och hjälp de yngre barnen med handtvätten
  • Bada inte där betesdjur kan gå ner i vattnet
  • Drick inte opastöriserad mjölk om den inte är värmebehandlad.

Kontakt