Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Resandet ökade markant under Kristi himmelsfärd

Logotyp med texten Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

Under Kristi himmelsfärdshelgen genomfördes det cirka 50 procent fler resor från Östergötland till andra län jämfört med helgen innan. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

I länets senaste regionala lägesbild, som färdigställdes på tisdagen, har Länsstyrelsen Östergötland analyserat hur många resor som gjordes från Östergötland till andra län under Kristi himmelsfärdshelgen vecka 19. Under helgen gjordes cirka 50 procent fler resor jämfört med helgen vecka 18, vilket motsvarar cirka 57 000 resor. Det är dock 29 procent färre resor jämfört med normalåret 2019 då cirka 81 000 resor gjordes.

Länsstyrelsen Östergötland har tidigare analyserat resandet under 2021 års sport- och påsklov. Då gjordes 35 000 respektive 52 000 resor från länet vilket var minskningar med cirka 40 procent jämfört med normalåret 2019.

– Om man väljer att resa just nu är det viktigt att göra det på ett ansvarsfullt sätt genom att inte bidra till trängsel och träffa så få som möjligt utanför den närmaste kretsen. Ska man träffas bör man göra det utomhus, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 20

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här. Länk till annan webbplats.

Kontakt