Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny skrift lyfter fram arbetet med vårt kulturarv

Till höger flygbild över Vadstena med klosterkyrkan i fokus. Till höger omslaget till den nya kulturskriften.

I skriften beskrivs EU-projektet Share Interreg Europe där Vadstenas kulturmiljöer har stått i fokus. Foto: Göran Billeson

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.

Vad är kulturmiljöer? Vad har de för plats i samhället och hur skyddas de? Det är frågor som kulturmiljöskriften ”Nyttan med kulturmiljö” söker besvara. Skriften innehåller exempel på hur länsstyrelserna har arbetat med olika kulturmiljöer och kulturarvsfrågor, hur de bidrar till att kunskap sprids i samhället, hur de kan skyddas av lagen och hur man kan samverka och ge dem betydelse lokalt och regionalt. Skriften har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

– Den lyfter fram allt det arbete som pågår och görs av Länsstyrelsen, tillsammans med andra, för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv. Vi hoppas att den ska nå fram till allt från den intresserade allmänheten och besökare av kulturhistoriska platser, till politiker och tjänstemän som arbetar med vår kulturmiljö, säger Patrick Björklund, länsantikvarie vid Länsstyrelsen Östergötland.

I avsnittet ”Stadsplanering och kulturmiljöer i symbios” beskrivs Share Interreg Europe, ett EU-projekt om hållbar stadsplanering i kulturmiljöer kopplat till näringsliv, turister och boende. Fokusområde i länet var Vadstena, en av Sveriges, för den internationella turistpubliken, mest kända orter och en nationellt viktig kulturhistorisk stad. Befintliga styrdokument som till exempel översiktsplaner och den regionala utvecklingsplanen har där lagt grunden för arbetet med att ta fram en handlingsplan.

I fokus för handlingsplanen stod förvaltning av kulturmiljöer i förhållande till fysisk stadsplanering. Målet var att hitta verktyg där kulturmiljön och stadsplaneringen kan stärka samhället inom områden som turism, tillgänglighet, näringsliv och kommunikationer. Resultaten har varit goda och samarbetet fortsätter på andra vis även efter att projektet nu avslutats.

Svenska samarbetspartners i projektet var Länsstyrelsen Östergötland, Vadstena kommun, Region Östergötland, Visit Östergötland, Sancta Birgitta Klostermuseum, Statens fastighetsverk, Landsarkivet och EU-projektet Green Pilgrimage.

– Vi vill uppmärksamma den historiska dimensionen i dagens landskap och i den bebyggda miljön. Den brytning som uppstår mellan det dagsaktuella och historien hjälper oss att se vår samtid på nya sätt, liksom våra föreställningar om framtiden. Dessutom erbjuder kulturmiljöer – precis som naturmiljöer – möjligheter till upplevelser och rekreation, säger Patrick Björklund.

Skriften finns i både tryckt och digital form och kommer distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Redan nu finns planer på fler informationsskrifter utifrån mer specifika teman.

Läs hela skriften här Länk till annan webbplats.

Kontakt