Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så kan du hjälpa hotade vilda pollinatörer

En mörk jordhumla sitter på en blomma.

Bristen på vilda blommor är en av de största orsakerna till att bin och andra pollinerande insekter minskar. Allmänheten kan hjälpa till genom att plantera blommor som ger nektar och pollen under hela säsongen – i krukor, trädgårdsrabatten eller balkonglådan.

Pollinerande insekter minskar kraftigt och en tredjedel av våra vilda bin är i dag hotade. Det beror bland annat på att de växter som vilda pollinatörer behöver för att överleva minskar. Allmänheten kan göra en insats för att hjälpa dessa viktiga insekter. Det gäller allt från lantbrukare till stadsbor som har en trädgård eller balkong.

Den 16–24 maj uppmärksammas värdet av pollinering under pollineringsveckan. Den 20 maj firas också bina, som hör till våra viktigaste pollinerande insekter, genom den internationella bidagen.

Från ungefär april till oktober flyger insekter som fjärilar, bin och blomflugor och pollinerar vilda växter och vår gröda. Under denna period behöver det finnas blommande örter, träd och buskar som ger mat åt vilda pollinatörer.

– Några av våra mest hotade vildbin är knutna till blommande örter som växer på torr och mager ängsmark. Väddar, klintar, fibblor och blåklockor är exempel på ängsväxter som är viktiga för vilda pollinatörer. Även många träd och buskar är viktiga pollenkällor, däribland sälg, körsbär, vildapel och slån. Ängs- och betesmarkerna är i dag små och isolerade, och många av dem sköts för intensivt. Blomrikedomen har därför minskat, vilket drabbar vildbina, säger Tommy Karlsson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Många ängsväxter som trängts undan från odlingslandskapet går att hitta längs vägkanter. Utöver ovan nämnda ängsväxter hittas här blåmunkar, oxtunga och ärtväxter som är rika på nektar och pollen. När vägkanten slås sent på året kan pollinatörer utnyttja blommorna länge.

I jordbrukslandskapet kan det finnas mycket blommor, men ofta bara av en sort och under en viss tid på året, exempelvis raps. Klövervallar kan vara mycket värdefulla, särskilt för humlor, när de inte slås före blomning. Lantbrukare kan spara remsor av klövervall och i åkerkanter så in rader av fröblandningar med blommande väpplingar, lusern, klintar och prästkrage och ärtväxter.

– I stadsmiljöer är ängsväxterna få. Då är en balkong eller villaträdgård till stor hjälp för vilda pollinatörer. Timjan, lavendel, mynta och rosmarin, blommande gurkört, solhatt och isop är exempel på arter som är lätta att ha hemma. Fröblandningar med ängsfröer går att så både i en balkonglåda och i trädgården, säger Sofia Almkvist, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer om pollinering och vilka växter som är bra för vilda pollinatörer på Naturkollen Länk till annan webbplats., Naturvårdsverket Länk till annan webbplats. och Jordbruksverket Länk till annan webbplats..

Kontakt