Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad trängsel inom säsongsrelaterade verksamheter

Logotyp för Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

Trängseln bedöms överlag ha minskat under Östergötlands personliga lockdown. Däremot har den ökat inom vissa säsongsrelaterade verksamheter. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Sedan den 10 januari 2021 har länsstyrelserna i uppdrag att genomföra tillsyn av verksamheter enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Syftet är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

I Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild, som färdigställdes på tisdagen, framgår det att antalet personer i rörelse överlag har minskat sedan Region Östergötland uppmanande till en två veckor lång personlig lockdown. Gällande restriktioner har tillämpats bättre i exempelvis stadskärnor, enligt lägesbilden. Däremot har trängseln ökat inom säsongsrelaterade verksamheter som handelsträdgårdar och utemöbelsförsäljare.

– Det rapporteras om situationer där gruppen vaccinerade uppfattar att de är undantagna från gällande rekommendationer. Så är det inte. Vaccinet ger ett gott skydd mot covid-19, men på grund av den rådande smittspridningen är det ändå viktigt att inte bidra till att skapa trängsel. Därför bör även vaccinerade personer följa exempelvis rekommendationen om att handla ensam, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 20

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt