Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad efterlevnad efter personlig lockdown

Logotyp för Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

Efterlevnaden av myndigheternas rekommendationer har ökat sedan Region Östergötland uppmanade till personlig lockdown. Det är dock fortfarande för många som väljer att handla i grupp. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Den 30 april uppmanade Region Östergötland alla länets invånare till en personlig lockdown för att få bukt med den stora smittspridningen av covid-19. Begreppet har fått ett stort genomslag, vilket tycks ha fått effekter för den generella efterlevnaden av råd, restriktioner och rekommendationer.

Länsstyrelsen Östergötland, som bedriver tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, bedömer att antalet personer i rörelse på handelsplatser överlag har minskat sedan Region Östergötland kommunicerade uppmaningen. Detta enligt den senaste samlade regionala lägesbilden som färdigställdes på tisdagen.

– I samband med vårt tillsynsarbete har vi konstaterat att beteendet bland besökare i olika typer av butiker generellt har blivit bättre. Fler försöker i större utsträckning att hålla avstånd till andra och många använder handsprit per automatik, säger Kristoffer Hellberg, chef för enheten för tillsyn enligt covid-19-lagen.

Det finns dock fortfarande utrymme för förbättring bland länets invånare. Rekommendationen om att handla ensam efterlevs exempelvis inte i tillräckligt hög utsträckning.

– Verksamhetsutövarna har under hela pandemin visat en stor vilja att göra rätt trots att många är uppgivna över att ett ansträngt ekonomiskt läge. Dessvärre respekterar inte alla besökare uppmaningarna, säger Kristoffer Hellberg.

Under de senaste veckorna har Länsstyrelsen genomfört tillsyn av verksamheter med hög belastning relaterat till säsong och traditioner. Det gäller exempelvis golfbanor, handelsplatser, trossamfund, djurpark och museer. Urvalet av tillsynsobjekt sker genom en bedömning av vilka områden som har störst risk för smittspridning och där tillsynen kan ge mest effekt. Det genomförs också rådgivning via telefon.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 18

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt