Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska motverka social dumpning

Bild på Länsstyrelsens lokaler i Linköping.

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att motverka så kallad social dumpning, det vill säga när en kommun får en person i behov av stödinsatser att flytta till en annan kommun. Uppdraget kommer att samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Social dumpning kan beskrivas som när en kommun genom sitt agerande får en person i stort behov av stöd att flytta till en annan kommun, utan att personen själv tagit initiativet till att flytta. De mottagande kommunerna har ofta dåliga ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga förutsättningar för att ta emot personer med behov av omfattande stöd, särskilt om det inte ges möjlighet till förberedelser inför mottagandet. Inflyttningen leder då till resursmässiga och sociala problem i kommunerna och svårigheter att planera verksamheten.

För att motverka detta har därför regeringen beslutat att ge länsstyrelserna i uppdrag att initiera och redovisa genomförd samverkan mellan kommuner. Länsstyrelsen Östergötland får i uppdrag att samordna det länsvisa arbetet samt bidra till informationsutbyte mellan länen.

– Länsstyrelsen Östergötland har stor erfarenhet av att samordna samhällsfrågor inom olika områden. Vi har bland annat haft nationella uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2005 och under coronapandemin samordnat handläggningen av ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag. Vi är glada över att få regeringens fortsatta förtroende att samordna ytterligare ett viktigt uppdrag, säger Linda Pergelius Thorbjörnson, chef för Länsstyrelsen Östergötlands enhet för social hållbarhet.

Länsstyrelserna verkar redan i dag för samverkan mellan kommuner inom respektive län och bedriver sedan tidigare arbete med kopplingar till social dumpning inom ramen för andra uppdrag. Enligt regeringens beslut är det därför lämpligt att länsstyrelserna får en roll i arbetet att motverka företeelsen.

– I en rapport från Statskontoret framkommer det att social dumpning förekommer både mellan kommuner i olika län och mellan kommuner inom samma län. Vi tror att samverkan och dialog är ett viktigt och bra sätt att lösa frågan utan att vare sig kommuner eller den enskilde individen ska drabbas negativt, säger Linda Pergelius Thorbjörnson.

Uppdraget påbörjas under 2021 och kan komma att förlängas och utökas 2022 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.

Mer information

Regeringen ger uppdrag till länsstyrelserna att starta arbete mot social dumpning Länk till annan webbplats.

Kontakt