Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Smittspridningen skapar oro inom skolan

Logotyp för Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

Flera kommuner i länet rapporterar smitta inom förskole- och skolverksamhet och brist på både ordinarie personal och vikarier. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Den höga smittspridningen av covid-19 med efterföljande sjukfrånvaro hos personalen påverkar skolorna hos många kommuner i Östergötland. De senaste veckorna har flera förskolor, skolor och fritidsverksamheter tvingats stänga eller ställa om verksamheten till fjärrundervisning.

Linköpings kommun rapporterar exempelvis att det finns enheter inom grundskolan med runt 30 procent sjukfrånvaro bland personalen. Norrköpings kommun har enligt lägesbildsrapporteringen problem med vårdnadshavare som inte följer rekommendationerna. Även i Motala kommun uppges efterlevnaden av rekommendationerna minska bland vårdnadshavare i förskolan.

– Det är viktigt att alla elever får utbildningen som de har rätt till, men samtidigt uppger skolorna att elever har svårt att hålla avstånd vilket skapar en helt förståelig oro bland personalen för att bli smittad. Vårdnadshavare måste iaktta stor försiktighet och se till att barn som är sjuka eller har symtom stannar hemma och inte går tillbaka till skolan förrän de är helt friska. Det kan tyckas vara en självklarhet, men enligt lägesbildsrapporteringen från kommunerna är så inte fallet, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 17

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt