Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans tar vi ansvar för hållbar vattenanvändning

Bilden föreställer en kvinna som sitter på en brygga i solnedgången.

Foto: Mathilda Lindqvist

Länsstyrelsen Östergötland går ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer (VA) i Sverige för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel.

– Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion behöver vatten. Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs. Till det kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030 vilket gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Det varma och torra klimatet under senare år har väckt uppmärksamhet i landet och vattnet som resurs kan inte längre tas för givet. Östergötland har under de senaste åren fått uppleva vad klimatförändringarna kan innebära för dricksvattenförsörjningen. Samtliga tre somrar 2016–2018 var torra och 2018 var sommaren dessutom väldigt varm.

Det visar sig att redan vid en torr sommar uppstår lokala problem i den enskilda dricksvattenförsörjningen. Många fastighetsägare har tvingats fördjupa sina befintliga brunnar eller borra nya brunnar. Flera torra somrar i rad kan påverka även de stora dricksvattenmagasinen som inte hinner återhämta sig under vinterhalvåret.

För många kommuner har det periodvis uppstått problem med vattenbrist eller att maxkapacitet på vattenverken nås, till exempel då många vattnar gräsmattor, fyller pooler eller flyttar ut till sina stugor.

Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har stuga i en tredje. Samma budskap och uppmuntran om att spara vatten gäller oavsett var du befinner dig. Hållbar vattenanvändning är inte bara en lokal utan även en global fråga, där både myndigheter och VA-aktörer behöver ta ansvar för Agenda 2030-målet Rent vatten och sanitet för alla.

– Vi kan alla göra skillnad genom små förändringar i vår användning av vatten. I Sverige gör vi av med 140 liter vatten per person varje dygn, medan vårt grannland Danmark bara gör av med cirka 100 liter per person och dygn. Kan Danmark så kan väl vi? Ett exempel är att stänga av kranen när man borstar tänderna i stället för att låta rent vatten rinna ut. Om alla stängde av kranen när de borstade tänderna så skulle var och en spara några liter vilket sammantaget skulle bli tusentals liter, säger Carl Fredrik Graf.

Den aktuella kampanjen bygger på budskapet om att vatten är det viktigaste vi har och fyller på med konkreta tips för att enkelt spara vatten i vardagen.

Kontakt