Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Planen satt för arbetet mot hedersrelaterad brottslighet

Logotyp för webbplatsen hedersfortryck.se

Sidan hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer.

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland har ett regeringsuppdrag att samordna ett myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet.

Planen för uppdraget, som pågår under åren 2021-2022, har nu redovisats till regeringen och uppdraget ska slutredovisas den 16 juni 2023.

Målet med uppdraget är att främja tillämpningen av de nya bestämmelser som trädde i kraft den 1 juli 2020 rörande barnäktenskap, utreseförbud och straffskärpningsgrund för brott där motivet varit att bevara eller återupprätta heder. Uppdraget utförs i samverkan med Barnafrid vid Linköpings universitet, Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten samt i samråd med UD.

– I förlängningen är målet att förebygga och bekämpa hedersrelaterad brottslighet och att barn och unga i målgruppen känner till sina rättigheter och vart de kan vända sig om de är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterad brottslighet. En förutsättning för det är att de yrkesverksamma som möter målgruppen har den kunskap och kompetens som krävs för att säkerställa målgruppens mänskliga rättigheter, såsom ett liv fritt från våld och förtryck, säger Negin Amirekhtiar, utvecklingsledare och sakkunnig på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

– Länsstyrelsen Östergötland är av uppfattningen att det behöver ske en konkret förbättring av arbetet på området. Genomförandet av planen och de produkter som tas fram ska bidra till en förbättring för att säkerställa alla barns och ungas mänskliga rättigheter, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Läs hela rapporten här Länk till annan webbplats.

Kontakt