Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inga områden i länet anses lämpliga för vargutsättning

Genrebild på en varg.

Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland och ytterligare sju län i uppdrag att, efter samråd med Naturvårdsverket, redovisa områden där utsättning av genetiskt värdefull finskrysk varg kan ske. Länsstyrelsen har dock inte kunnat hitta något område i Östergötland som är lämpligt för utsättning.

Länsstyrelsen har identifierat tre områden och två delområden som det juridiskt sett kan sättas ut genetiskt viktig varg inom. Dock kan inget av områdena anses vara lämpliga för utsättning.

– Vi har inte kunnat hitta något område i Östergötlands län som har uppfyllt alla nödvändiga kriterier, säger Marie Larsson enhetschef, enheten för livsmedel veterinär och vilt.

Flera samråd har skett mellan de län som har tagit emot uppdraget och Naturvårdsverket, där gemensamma grundkriterier har tagits fram för områden där utsättning av varg skulle kunna vara aktuellt. Grundkriterierna ska vara att området är statligt ägt och att jakträtten inte är upplåten. Om dessa kriterier är uppfyllda har det gjorts en bedömning utifrån regionala förhållanden. Hänsyn har tagits till exempel till täthet av vargrevir, täthet av tamdjursbesättningar, förekomst av rovdjursavvisande stängsel, infrastruktur och befolkningstäthet.

Vid en genomgång av statligt ägd mark där jakträtten inte är upplåten har det i Östergötlands län återfunnits fem områden som uppfyller grundkriterierna. Tre av dess områden ligger på öar och kan inte anses lämplig som utsättningsplats då risken är stor för att en nyss sövd varg drunknar när den vaknar upp och börjar förflytta sig. Övriga två områden har bedömts som olämpliga med hänsyn till närhet till befintligt vargrevir, täthet av tamdjursbesättningar, förekomst av rovdjursavvisande stängsel, infrastruktur och befolkningstäthet.

I uppdraget ingår även att länsstyrelserna ska redovisa hur en lokal förankring inför flytt av varg kan göras. Länsstyrelsen Östergötland anser att det troligen inte är genomförbart. Sedan länet fick ett revirmarkerande vargpar vid årsskiftet 2017/2018 har debatten varit mycket stark emot förekomsten av varg. Oron hos allmänhet, tamdjursägare och jägare är påtaglig.

– Det troligaste scenariot är att en flyttad varg vid uppvaknandet genast ger sig iväg, vilket kan innebära att försök till förankring enbart skapar en onödig oro, säger Marie Larsson.

Uppdraget om utvecklad vargförvaltning redovisades till Naturvårdsverket den 28 april.

Så arbetar Länsstyrelsen med vargfrågan

Kontakt