Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fira en alternativ valborg – även i år

Bild på en vitsippa.

Snart är det dags för valborg och även i år blir det ett annorlunda firande med anledning av pandemin. Smittspridningen är på en hög nivå och aktiviteter behöver genomföras under säkra former, i enlighet med aktuella restriktioner och covid-19-lagen.

På grund av coronapandemin kan ett traditionellt valborgsfirande inte genomföras på samma sätt som vi är vana vid. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Sverige och Östergötland. Så pass hög att regeringen och Folkhälsomyndigheten nyligen beslutade att förlänga de gällande restriktionerna.

– Valborg är för många vårens stora fest och vi är vana vid att samlas kring brasor runt om i länet, men precis som för ett år sedan är det inte möjligt. Trots att vaccinationerna har kommit igång bra är det fortfarande ett allvarligt läge med många smittade som är i behov av sjukhusvård. Vi måste alla hjälpas åt med att bromsa smittspridningen genom att hålla avstånd, undvika trängsel, vara uppmärksam på symtom och träffa så få som möjligt utanför den närmaste kretsen. Därmed är det inte läge för middagar, fester och folksamlingar, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen får inte allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare hållas i Sverige. Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som bryter mot reglerna. Det finns också möjlighet för kommunerna att meddela förbud mot att vistas på vissa platser vid risk för trängsel.

När traditionella valborgsfestligheter ställts in har flera kommuner och även andra aktörer i länet tagit initiativ till alternativa sätt att fira. I Linköping arrangeras för andra året i rad Virtualborg som är en digital sändning med Linköpings studentsångare.

– Efter det gångna året har vi lärt oss att det finns mycket annat att göra som inte innebär trängsel och risk för smittspridning. Många östgötar har hittat ut i länets fantastiska natur under pandemin. Passa på att möta våren under valborgshelgen, kanske i något av länets närmare 300 naturreservat. Det går dessutom alldeles utmärkt att umgås ute i naturen om vi håller ett omtänksamt avstånd till varandra, säger Carl Fredrik Graf.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 16

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt