Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets ängshökar behöver hjälp – rapportera alla du ser

Ängshöken är en hotad art. Här spanar en hane efter mat. Foto: Göran Lindell

Ängshöken är en hotad art. I Sverige finns huvuddelen av populationen på Öland och bara ett mindre antal i länet. Ett ökande problem är att den gärna väljer åkermark att placera boet i, något som bidrar till minskad häckningsframgång. Länsstyrelsen Östergötland arbetar nu för att öka samarbetet med markägare och lantbrukare för att tidigt kunna skydda artens häckningsplatser. Ser du en ängshök som du tror häckar vill vi att du rapporterar den direkt till Länsstyrelsen!

Ängshökens utbredning sträcker sig från Nordafrika och har i Sverige nordgränsen av sitt utbredningsområde. Merparten av den svenska populationen återfinns i landets sydöstra delar, framför allt på Öland men det finns även en regelbunden mindre förekomst om en handfull par här i Östergötland.

Även Ölands ängshökar har minskat och årtiondena innan 2000-talet häckade där 40–50 par för att idag vara nere i cirka 30 par. Utanför Öland häckar bara 10–15 par och här utgör de östgötska paren en viktig del av populationen. En viktig orsak till minskningen är en succesiv övergång till att arten har börjat välja att häcka på brukad mark. Ofta väljer de att slå sig ner i vallgrödor, vilka som regel skördas redan i maj.

De första ängshökarna brukar nå Östergötland under månadsskiftet april–maj. Därefter sker val av häckningsmiljö och under maj har de lagt sig på bo. Har fåglarna inte upptäckts och rapporterats förstörs nästan alltid häckningen om den är på åkermark.

Genom att häckningen upptäcks och rapporteras kan ängshökens boplats skyddas. Då ängshöken häckar i grödor som skördas tidigt, kan arten skyddas genom att ca 50 x 50 m runt boet inte skördas förrän häckningen är avslutad. Länsstyrelsen ger viss ersättning för utebliven skörd och merarbete för lantbrukare.

Trots skydd av närmaste omgivande mark kring boet kan ägg/ungar som skyddas i samband med skörden bli utsatta för stark predation. Ett effektivt komplement är att omgärda boplatsen med elektrifierat fårstängsel. Åtgärden används framgångsrikt av Länsstyrelsen Kalmar sedan 2018, exempelvis kom 19 flygfärdiga ungar från skyddade bon på vingarna samma år! Metoden kan även bli aktuell för våra östgötska ängshökar.

Länsstyrelsen Östergötland arbetar efter det åtgärdsprogram för ängshök som Naturvårdsverket fastställt. Detta ger värdefulla riktlinjer och råd för ett långsiktigt naturvårdsarbete för arten där årets satsningar förhoppningsvis ger ökad vägledning i kombination med lyckade häckningar som förstärker den östgötska populationen.

Länsstyrelsen samarbetar med ideella ornitologer för att bevaka ängshökens häckningar i Östergötland. För att rapportera in en observation eller få rådgivning när du misstänker att du har en ängshökshäckning på din mark kan du höra av dig till en av våra ängshöksbevakare enligt kontaktuppgifter nedan.

För rapportering och rådgivning om ängshök kontakta:
Rickard Fredriksson
070 331 09 88
angshok.ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontakt