Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndigheter lanserar kurser i svensk natur

Bilden föreställer den fridlysta arten backsippa.

I kurserna kommer deltagarna att få lära sig om fridlysta arter som exempelvis backsippan. Foto: Staffan Carlsson

Under coronapandemin har fler än någonsin hittat ut i den svenska naturen. För att möta det stora intresset har ett flertal myndigheter tagit fram digitala kurser i syfte att öka kunskapen hos allmänheten om natur och biologisk mångfald.

Naturen har varit extra viktig för många människor under coronapandemin. Enligt en undersökning som Naturvårdsverket gjorde bland aktörer som möter besökare i naturen förra året besökte rekordmånga den svenska naturen under sommaren 2020. Besöksstatistiken på länsstyrelsernas webbplatser vittnar om samma sak. Sidan Besöksmål, som har information om alla naturreservat i Sverige, hade under 2020 rekordmånga besök.

– Pandemin har medfört många negativa effekter, men även några positiva. Att svenska folket har hittat ut i naturen som aldrig förr är en av dessa. Länsstyrelserna har med glädje sett ett kraftigt ökat antal besökare i nationalparker och naturreservat runt om i landet, säger Nicklas Jansson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelserna i Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Jönköping och Kronobergs län har därför sökt och fått medel från Naturvårdsverket för att tillsammans med SLU Artdatabanken (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Lunds universitet ta fram och utveckla kurser för att möta det ökade intresset för den svenska naturen.

Syftet med projektet är att öka intresset och kunskapen hos allmänheten om svensk natur och biologisk mångfald samt att kunna utöka det som kallas ”citizen science”, det vill säga att allmänheten hjälper till med insamling och rapportering av natur- och miljödata.

– Allmänheten kan göra en stor insats genom att rapportera fynd av olika arter i naturen. Det kan ge forskare och naturvårdare värdefulla data om arters förekomst och frånvaro samt en ökad förståelse för varför vissa arter ökar och minskar i Sverige, säger Nicklas Jansson.

Kursens upplägg

  • Första delen släpps på webbplatsen naturkunnig.se Länk till annan webbplats. den 29 april och består av fyra nätbaserade kurser kring biologisk mångfald och naturvård. Kurserna innehåller även quiz.
  • Del två släpps runt den 25 maj och består av sex föreläsningar med temana floraväkteri, faunaväkteri, fenologi, dagfjärilar, pollinatörer samt natur- och miljötrender.
  • Sista delen sker i form av 50 covid-anpassade guidade turer och genomförs under juni-augusti. Efter varje genomgången kurs markeras man som godkänd i ett digitalt ”grönt kort”.

Kontakt