Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Övervakningsområde för fågelinfluensa hävs

Flyttfåglar flyger i formation.

Fågelinfluensan sprids via flyttfåglar.

Den 21 april hävs övervakningsområdet runt samtliga anläggningar i länet som drabbades av fågelinfluensa under februari och mars. Därmed gäller skyddsnivå 2 även i Östergötland, precis som i övriga landet.

Årets utbrott av fågelinfluensa är det största hittills i Sverige. Östergötland har varit hårt drabbat med fem konstaterade fall på gårdar med slaktkyckling- och värphönsbesättningar. Östergötland har haft restriktionsområden med den högsta skyddsnivån sedan den 24 februari, men på måndagen beslutade Jordbruksverket att övervakningsområdet runt de senast drabbade anläggningarna hävs den 21 april.

– Det innebär att det har gått 30 dagar sedan den inledande desinfektion av anläggningarna genomfördes, säger Pernilla Stridh, länsveterinär på Länsstyrelsen Östergötland.

Jordbruksverket bedömer dock att det fortfarande är förhöjd risk för smitta av fågelinfluensa, vilket innebär att det fortfarande är skyddsnivå 2 som gäller i hela Sverige. Djurägare uppmanas därmed vara fortsatt uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

– Kommersiella besättningar måste fortsätta vara inomhus så länge skyddsnivå 2 gäller. Hobbyhöns och andra fåglar i fångenskap ska hållas inhägnade. Inhägnaden får gärna ha tak eftersom det minskar risken för att vilda fåglar tar sig in. Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd utomhus, säger Pernilla Stridh.

Rapportera fynd av döda fåglar

Fåglarnas vårflytt innebär hög smittrisk i hela landet och därför är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, mycket intresserade av rapporter om döda fåglar. Dessa rapporter bidrar till bättre förståelse för sjukdomens troliga förekomst och spridning, även om varje enskild fågel inte blir undersökt. Resultaten rapporteras internationellt och SVA tillgängliggör dem också på sin webbplats.

Här kan du rapportera fynd av vilda döda fåglar Länk till annan webbplats.

Kontakt