Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Studentfirandet blir annorlunda även i år

Studentmössor kastas i luften.

Foto: Scandinav bildbyrå

Med anledning av den höga smittspridningen kommer inte studentfirandet kunna genomföras på det sätt som många är vana vid. Samlingar i stora grupper och på studentflak får inte förekomma. Partybussar och fester i hyrda lokaler med fler än åtta deltagare är heller inte tillåtet enligt lagen.

Just nu pågår förberedelser och planering inför årets studentfirande. Inför studenten kommer Länsstyrelsen Östergötland att utföra tillsyn för att informera och kontrollera att berörda verksamheter är medvetna om hur de ska agera för att följa covid-19-lagen.

– Vi ser en ökad restriktionströtthet och att en del letar kryphål i lagstiftningen för att kunna genomföra ett traditionellt studentfirande. Det är beklagligt att firandet blir annorlunda även i år, men vi måste komma ihåg syftet. Det är att minska smittspridningen som nu är rekordhög, säger Kristoffer Hellberg som är enhetschef för enheten för tillsyn enligt covid-19-lagen.

Transportstyrelsen har på Folkhälsomyndighetens inrådan förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, studentkortege och motsvarande på grund av smittspridningen av covid-19. Det har fått en del att leta efter alternativ och Länsstyrelsen har noterat ett visst intresse för partybussar.

– Att fira studenten ombord på en partybuss räknas som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när någon hyr en lokal eller en båt för privata fester. Det innebär att bussarna inte får hyras ut till fester eller firanden för fler än åtta personer, säger Kristoffer Hellberg som är enhetschef för enheten för tillsyn enligt covid-19-lagen.

Det är verksamhetsutövarna som har ansvaret och som är skyldiga att informera om vad som gäller. Även om studenterna tar sig från punkt A till punkt B bedömer Länsstyrelsen att huvudsyftet inte är transporten utan att umgås och delta i en privat sammankomst. Då spelar det ingen roll om verksamhetsutövaren kallar bussen för en partybuss, turistbuss eller något annat.

– Det är ju ur ett smittskyddsperspektiv klart olämpligt att, under pågående pandemi, umgås på det här sättet i en buss. Dessutom är det inte förenligt med gällande lagstiftning. Lägg inte pengar på det här. Risken är att ni inte kan avboka och inte får tillbaka pengarna, säger Kristoffer Hellberg.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i samband med studentfirandet ska begränsa antalet deltagare till högst åtta. Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som bryter mot reglerna. Det finns också möjlighet för kommunerna att meddela förbud mot att vistas på vissa platser vid risk för trängsel.

– Privat studentfirande i hemmet eller i trädgården omfattas inte av covid-19-lagen. Här är det upp till var och en att ta sitt ansvar. Följ rekommendationerna, fira utomhus och håll er till en mindre krets av människor. Det är inte läge att samlas till stora fester än, säger Kristoffer Hellberg.

Mer information

Sammanfattning av den regionala lägesbilden för vecka 15

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Pressbild på Kristoffer Hellberg Länk till annan webbplats.

Kontakt