Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsområden för fågelinfluensa hävda i Östergötland

Till vänster en karta över det aktuella övervakningsområdet i Östergötland. Till höger en bild på en höna som tittar in i kameran.

Samtliga skyddsområden i länet har hävts, men övervakningsområdet ligger kvar till den 21 april.

Under februari och mars drabbades fem anläggningar i Östergötland av fågelinfluensa. Nu har samtliga skyddsområden i länet i hävts. Övervakningsområdet ligger kvar till den 21 april innan alla restriktioner kan tas bort.

Vinterns utbrott av fågelinfluensa är det största hittills i Sverige. Östergötland har varit hårt drabbat med fem konstaterade fall på gårdar med slaktkyckling- och värphönsbesättningar. Östergötland har haft restriktionsområden med den högsta skyddsnivån sedan den 24 februari, men på måndagen meddelade Jordbruksverket att samtliga skyddsområden närmast de drabbade anläggningarna har upphört.

– Det innebär att det har gått 21 dagar sedan den inledande desinfektion av anläggningarna genomfördes. Sedan måste vi vänta ytterligare 9 dagar innan övervakningsområdet tas bort. Det innebär att det tar minst 30 dagar efter att anläggningen har desinficerats innan alla restriktioner och skyddsnivå 3 kan tas bort, förutsatt att det inte blir några nya utbrott, säger Pernilla Stridh, länsveterinär på Länsstyrelsen Östergötland.

I takt med att flyttfåglarna har rört sig norrut under vårflytten har också fler fall upptäckts högre upp i landet samtidigt som flera restriktionsområden i södra Sverige upphört. Erfarenheter från tidigare fågelinfluensasäsonger pekar på att riskområdena för sjukdomen sprider sig norrut under mars och april.

Djurägare i hela landet uppmanas fortsatt vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd. Även om inga nya fall bland tamfåglar har upptäckts sedan i mitten av mars kan smittan finnas hos vilda fåglar. Så sent som i slutet av mars konstaterades exempelvis en död vitkindad gås på Vikbolandet bära på sjukdomen.

– Det är mycket viktigt att fortsätta skydda sina tamfjäderfän mot smitta. Det bästa skyddet är att hålla dem inomhus så att de inte kommer i kontakt med vilda fåglar. Allmänheten kan även göra en stor insats genom att rapportera fynd av döda fåglar via ett formulär på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats, säger Pernilla Stridh.

Konstaterade fall i Östergötland

2021-02-24: Slaktkyckling i Linköpings kommun

2021-03-09: Värphöns i Mjölby kommun

2021-03-13: Värphöns i Linköpings kommun

2021-03-15: Värphöns i Mjölby kommun

2021-03-15: Värphöns i Mjölby kommun

Rapportera fynd av döda fåglar

Fåglarnas vårflytt innebär hög smittrisk i hela landet och därför är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, mycket intresserade av rapporter om döda fåglar. Dessa rapporter bidrar till bättre förståelse för sjukdomens troliga förekomst och spridning, även om varje enskild fågel inte blir undersökt. Resultaten rapporteras internationellt och SVA tillgängliggör dem också på sin webbplats.

Här kan du rapportera fynd av vilda döda fåglarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt