Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Allvarlig påverkan på hälso- och sjukvården i länet

Logotyp för Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

Antalet covid-19-patienter i behov av sjukhusvård fortsätter att öka i Östergötland. Nu bedöms hälso- och sjukvården återigen som allvarligt påverkad av pandemin. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i Östergötland och de senaste veckorna har fler och fler patienter varit i behov av sjukhusvård. Under vecka 14 har mellan 19 och 25 covid-patienter varit inlagda på IVA och 79 till 94 i övrig slutenvård.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, framgår det att hälso- och sjukvården samt omsorgen i länet återigen bedöms som allvarligt påverkad av pandemin. Det innebär att läget har gått från ”betydande påverkan” till ”allvarlig påverkan” som är den näst högsta nivån på skalan innan ”kritisk påverkan”.

– Alla behöver fortsätta att följa rekommendationer för att bromsa smittan, även nu när vaccinet finns tillgängligt. Det gäller oavsett om man är vaccinerad eller inte. Det behöver vi göra till dess att smittspridningen har minskat betydligt. Vaccinationen är ett av redskapen för att lindra konsekvenserna av pandemin, men det är inte hela lösningen, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Region Östergötland rapporterar en hög belastning på sjukvården. Det pågår även ett stort arbete med vaccinationsinsatsen, provtagning och smittspårning.

– Det är positivt att fler och fler östgötar har möjlighet att vaccinera sig. Personalen i sjukvården har varit utsatta för en stor påfrestning under hela pandemin. Vi kan alla bidra till en snabbare återgång till en mer förutsägbar vardag genom att alltid undvika trängsel och hålla avstånd till andra människor, säger Carl Fredrik Graf.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 14

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt