Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

600 verksamheter tillsynade enligt covid-19-lagen

Logotyp för Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

På tre månader har över 600 verksamheter i hela länet tillsynats enligt covid-19-lagen. Verksamhetsutövarna har i regel vidtagit åtgärder för minskad smittspridning, men däremot är inte alla besökare lika bra på att följa rekommendationerna.

Den 10 januari trädde den tillfälliga covid-19-lagen i kraft med syftet att minska smittspridningen och att berörda verksamheter ska vidta åtgärder för att förhindra trängsel. Sedan dess har Länsstyrelsen Östergötland genomfört tillsyn av drygt 600 verksamheter i alla 13 kommuner i länet. Många av tillsynsbesöken har inneburit att verksamhetsutövarna behövt rätta till vissa brister, men däremot har tillsynen än så länge inte resulterat i några förelägganden eller viten.

– Länsstyrelsernas uppdrag är framför allt att arbeta proaktivt med tillsyn och informationsinsatser för att få fler verksamheter att göra rätt. Det vi har sett under de här tre månaderna är att det finns en stor vilja hos företagen att göra rätt trots att många är hårt pressade efter ett år med restriktioner som påverkat många verksamheter, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Trots att majoriteten av verksamheterna som tillsynats har vidtagit åtgärder för minskad smittspridning är det upp till besökarna att ta sitt ansvar för att trängsel inte ska uppstå. I Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild framgår det dock att det finns förbättringspotential på det området. Det är bland annat flera aktörer som rapporterar att rekommendationen att handla ensam i livsmedelsbutiker inte alltid följs.

– Länsstyrelsens uppdrag är inte riktat mot allmänheten och vare sig vi eller verksamheterna ska slänga ut personer där trängsel uppstår. Verksamheterna har sitt ansvar att upprätta och upprätthålla rutiner, Länsstyrelsens uppgift är att kontrollera att verksamheterna har de rutinerna på plats. Till syvende och sist är det alltså allmänheten som har ansvar för att följa rutinerna och inte bidra till trängsel, säger Carl Fredrik Graf.

De senaste veckorna har Länsstyrelsen fokuserat på att genomföra tillsyn av verksamheter som förväntas få ett ökat antal besökare under påsken och senare under våren i takt med att det blir varmare utomhus. Det handlar exempelvis om däckverkstäder, bygghandlare, färgbutiker, friluftsbutiker, cykelhandlare, motorcykelbutiker, båtbutiker, blomsterhandlare, florister och trädgårdsbutiker. Inom kort planerar även Länsstyrelsen att påbörja tillsyn av djurparker, temaparker och museer.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 13

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt