Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen lanserar ny natursajt

Bild på foldern Östergötlands natur- och kulturguidningar samt krysslistan över Östergötlands naturreservat. Foldrarna ligger på marken i naturen och omges av tussilago.

Länsstyrelsen kommer även att sprida en tryckt folder om länets natur- och kulturguidningar samt en uppdaterad krysslista över alla naturreservat i Östergötland.

På skärtorsdagen lanseras www.naturguidning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den nya webbplatsen är en portal till natur- och kulturupplevelser i vårt mångfasetterade och vackra län. Här finns årets alla guidningar och aktiviteter kopplade till Friluftslivets år i en digital kalender.

Samtidigt som den nya webbplatsen lanseras kommer Länsstyrelsen Östergötland att sprida en tryckt folder som ser ut som tidigare års program. Foldern innehåller inspiration och tips på hur man på egen hand hittar ut i naturen för den som vill prova på friluftsliv och uppleva den mångfald av natur och kultur som ryms i länet. Det som i år inte finns i foldern är alla guidningar och evenemang. De finns i stället i den digitala kalendern på den nya webbplatsen www.naturguidning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

– Att digitalisera var ett nödvändigt steg i dessa tider. Då kan vi snabbt ändra och även lägga till guidningar och friluftslivsevenemang senare under säsongen när smittläget för covid-19 förbättras, säger Malin Granlund Feldt, samordnare för Östergötlands natur- och kulturguidningar.

Alla guidningar följer myndigheternas råd, rekommendationer och restriktioner. Föranmälan gäller för alla evenemang i kalendern för att kunna styra antalet deltagare eller ställa in vid behov.

I den tryckta foldern, som hittas på turistbyråer och andra platser runtom i länet, berättar landshövding Carl Fredrik Graf och vad friluftsliv betyder för honom och länsråd Ann Holmlid berättar om sin relation till naturen. Läsarna får också ta del av barnens bästa tips på vad som är roligt att göra i naturen.

– Foldern ger tips på hur du hittar till olika besöksmål, vandringsleder, naturreservat, motionsspår, fågeltorn, grill- och badplatser eller det just du önskar dig. Om du vill ha en utmaning eller tips på 287 utflyktsmål så finns en krysslista för länets alla naturreservat att ladda ned från Länsstyrelsens webbplats, säger Monika Sunhede, samordnare för Östergötlands natur- och kulturguidningar.

Ett viktigt budskap i år är att allemansrätten ger oss en unik möjlighet att besöka naturen, men också ett ansvar att ta hand om den. När vi kliver in i djurens och växternas vardagsrum får vi inte störa eller förstöra något. Vi får bara lämna naturen kvar. Allt vi tagit med ut måste vi ta med hem igen. Skräpet källsorteras med fördel när vi kommer hem igen.

Östergötlands natur- och kulturguidningar

Länsstyrelsen Östergötland har ansvaret att samordna både det regionala arbetet med friluftsliv samt de offentliga guidningar som arrangeras i länet med syftet att visa upp och skapa förståelse för vår värdefulla natur.

Östergötlands natur- och kulturguidningar är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland, som har pågått i drygt 20 år. I samarbetet ingår länets kommuner, naturum Tåkern, naturum Sommen samt Östergötlands museum. Som utförare finns många föreningar, organisationer och företagare.

Vi har ett gemensamt offentligt uppdrag att visa länets värdefulla natur och kultur. Genom att visa och berätta om djur, växter, svampar, naturtyper, olika slags skötsel av naturen, natur- och kulturhistoria, fornlämningar med mera så vill vi skapa förståelse för alla värden som finns i naturen. En viktig del är att förklara hur vi människor hänger ihop med naturen och att allt vi gör har en påverkan. I slutändan vill vi naturvägledare göra skillnad genom att påverka våra val och bidraga till ett hållbart samhälle.

Friluftslivets år – Luften är fri 2021

Friluftslivets år 2021, Luften är fri, är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt bibehålla intresset samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Östergötland har ett starkt föreningsliv och många organisationer aktiva inom friluftsliv. Under året kommer en rad av aktiviteter anordnas runt om i länet. I kalendern på www.naturguidning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka upp olika friluftsaktiviteter som anordnas runt om i Östergötland. Anmälan och frågor görs direkt till organisatören.

Kontakt