Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fågelinfluensan drar sig norrut

Genrebild på flyttfåglar.

Fågelinfluensa sprids vid flyttfåglar.

I takt med att flyttfåglarna rör sig norrut under vårflytten upptäcks också fler fall av fågelinfluensa längre upp i landet än tidigare. Samtidigt har flera restriktionsområden i södra Sverige upphört.

Hittills i år har 21 besättningar med tamfågel drabbats av fågelinfluensa varav de flesta i södra Sverige. Det senaste fallet, en hobbybesättning i Ekerö kommun, visar dock att smittan drar sig allt längre norrut. Bland de aktuella fallen finns sex hobbybesättningar och en djurpark. Övriga är kommersiella besättningar av varierande storlek och produktion.

Erfarenheter från tidigare fågelinfluensasäsonger pekar på att riskområdena för sjukdomen sprider sig norrut under mars och april. Det är sannolikt att antalet utbrott av fågelinfluensa fortsätter öka innan sol och värme bromsar upp smittspridningen.

– Både kommersiella besättningar och hobbybesättningar bör gå igenom sina rutiner för biosäkerhet och säkerställa att de följs av alla som rör sig i och runt besättningarna, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

I Östergötland har restriktionsområdet vid Gammalkil upphört medan området mellan Skänninge och Malmslätt fortfarande berörs av restriktioner och skyddsnivå 3 Även i Skåne och Halland finns det liknande områden. Däremot har inte längre Kalmar län några restriktionsområden.

Det som styr när ett restriktionsområde upphävs är när den så kallade preliminära desinfektionen har genomförts i den drabbade besättningen. Efter att denna har genomförts säger reglerna att skyddsområdet som är närmast anläggningen kan tas bort efter tre veckor. Efter ytterligare nio dagar tas även övervakningsområdet bort. Det innebär att det tar minst 30 dagar efter att anläggningen har desinficerats innan alla restriktioner och skyddsnivå 3 tas bort. Detta förutsatt att det inte blir några nya utbrott.

Som ett led i att bekämpa smittan har Statens veterinärmedicinska anstalt hållit utbildningar för både äggproducenter och slaktkycklingproducenter i biosäkerhet. Biosäkerhet är det viktigaste verktyget för att förhindra att fjäderfän drabbas av fågelinfluensa men även av andra smittsamma fjäderfäsjukdomar. Biosäkerhet är åtgärder som utförs för att minska risken för att sjukdomar kommer in i och utvecklas i en djurbesättning eller sprids till andra besättningar.

Djurägare i hela landet uppmanas fortsatt vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Antal fall per län 2021

  • Skåne: 11
  • Kalmar: 2
  • Östergötland: 5
  • Halland: 1
  • Västra Götaland: 1
  • Stockholm: 1

Mer information om fågelinfluensa

Om fågelinfluensa och det aktuella smittläget Länk till annan webbplats.
SVA:s information om fågelinfluensa
Länk till annan webbplats.
SVA - Karta över fågelinfluensa hos vilda fåglar
Länk till annan webbplats.
Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Kontakt