Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

705 000 kronor till satsningar vid Tåkern

Exteriörbild på naturum Tåkern.

Guideverksamhet vid naturum Tåkern tilldelas 50 000 kronor.

I år delar Tåkernfonden ut 705 000 kronor till sex olika projekt som ska gynna både djur, växter och människor. Det handlar bland annat om skötsel av Tåkerns naturreservat, biologiska undersökningar, forskning och naturpedagogik vid sjön.

Tåkernfonden finns sedan år 1987 med som en finansiär för att bevara och utveckla de höga naturvärdena i och omkring Tåkern. Årligen delar fonden ut projektpengar för att gynna djur- och växtlivet vid Tåkern och också för att ge människor möjlighet att uppleva rikedomen i naturen vid sjön. Tåkernfondens styrelse har i år fattat beslut om att dela ut 705 000 kronor till olika projekt.

En större del av total summan går till reservatsförvaltningens skötsel och markägarnas djurhållning vid sjön eftersom detta utgör grunden för såväl en rik biologisk mångfald som för fina friluftsuppleveler vid sjön. För att utvärdera skötselinsatser, förstå hur sjöns ekosystem fungerar och följa utvecklingen av fågellivet får Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet och Tåkerns fältstation medel för bland annat uppföljning, forskning och inventeringar.

– Besökarna strömmar till Tåkern och därför känns det extra glädjande att kunna stötta naturum Tåkerns verksamhet med guidningar vid sjön. I år ger vi dessutom särskilt stöd till ett projekt som vänder sig till nyanlända familjer och familjer från socioekonomiskt utsatta områden som får komma till Tåkern vid tre tillfällen för att prova på och lära sig mer om natur och friluftsliv, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Årets anslagna medel

  • Undersökningar av Tåkerns vattenmiljö (75 000 kronor)
  • Restaurering och skötsel av Tåkerns naturreservat (300 000 kronor)
  • Ersättning till djurhållare i Tåkerns naturreservat (130 000 kronor)
  • Guideverksamhet vid naturum Tåkern (50 000 kronor)
  • Familjeaktiviteter vid naturum Tåkern (40 000 kronor)
  • Inventering av och kunskapsspridning om Tåkerns våtmarksfåglar (110 000 kronor)

Tåkernfonden

Tåkernfonden bildades 1987 med målsättningen att bevara Tåkerns naturvärden, att göra dem tillgängliga för allmänheten och att bidra till unga människors utbildning i och förståelse för naturvård. I dag har Tåkernfonden ett värde på 23 miljoner kronor och fonden delar årligen ut anslag till projekt för besökare, forskning och skötselinsatser kring sjön Tåkern. Ordförande i fonden är landshövding Carl Fredrik Graf.

Mer information om naturum Tåkern

Kontakt