Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Företag väljer varsel före permitteringar

Logotyp med texten Samverkan Östergötland.

Den regionala lägesbilden bygger på rapporter från aktörer inom Samverkan Östergötland.

Östgötska företag uppger att de kommer att säga upp istället för att korttidspermittera sin personal. Detta på grund av missnöje över nya regler och långa handläggningstider. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Förra veckan meddelade regeringen att möjligheten för företag att korttidspermittera sin personal förlängs till 30 juni 2021. Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid en tid samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. De anställda får behålla en stor del av sin lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar. Företagen har kunnat permittera från mitten av mars 2020 och systemet har både förstärkts och förlängts i omgångar.

I Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild kommer det dock signaler om att östgötska företag inte kommer att utnyttja möjligheten att permittera när den ges på nytt. Företagen uppger att de är besvikna kring de nya regler och problem som stödet tidigare inneburit där missnöje med långa handläggningstider varit återkommande. Företag uppger istället att de kommer använda sig av varsel om uppsägning. Övriga krisstöd bedöms fallit väl ut mildrat de ekonomiska effekterna av pandemin.

– Vi känner till att många företagare tidigare har varit kritiska mot handläggningstiderna för permitteringsstödet och det är en skarp signal när vi får indikationer om att de inte kommer att nyttja stödet och istället varsla. Det är problematiskt för kompetensförsörjningen om företag väljer att varsla istället för att ta del av statliga stöd. Om kompetent personal har tvingats varsla och byta bransch innebär det stor risk för arbetskraftsbrist när krisen vänder och efterfrågan ökar, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 12

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Länk till annan webbplats.

Kontakt