Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Varierande efterlevnad av rekommendationer i länet

Logotyp för Samverkan Östergötland.

Östgötarna är sammantaget bra på att följa myndigheternas rekommendationer, men det finns dessvärre fortfarande flera exempel på sämre efterlevnad. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Länsstyrelserna har i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen av covid-19 efterlevs. Syftet är att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Samtliga aktörer i Östergötland som lämnat rapporter till lägesbilden gör en sammantagen bedömning att efterlevnaden ligger på hög eller medelnivå. Det finns dock enstaka rapporter som tyder en lägre grad av efterlevnad i vissa sammanhang. Till exempel:

  • Motala kommun får indikationer på att ungdomar i större grupper skapar sina egna samlingsplatser i anslutning till handelsplatser inomhus. Detta kan vara en konsekvens av att fritidsverksamheter hålls stängda.
  • Polisregion Öst rapporterar låg efterlevnad i vissa sammanhang både i privata och offentliga miljöer. Det handlar främst om privata fester.
  • Östgötatrafiken rapporterar att rekommendationen om munskydd i rusningstrafik fortsatt efterlevs i låg utsträckning. Cirka 20–30 procent av resenärerna på bussar och spårvagnar följer rekommendationen. Motsvarande siffra på tågen är cirka 40 procent.

– Smittspridningen och antalet patienter som är i behov av sjukhusvård fortsätter att öka i länet. Det är inte läge att ignorera de restriktioner som har införts för att skydda människor från denna samhällsfarliga sjukdom, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

– Förra veckan meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att nuvarande restriktioner och rekommendationer ligger fast. Än är inte tillräckligt många vaccinerade för att det ska påverka smittspridningen. Det innebär att vi även i år kommer att behöva fira påsk på ett alternativt sätt. Det är inte ett bra tillfälle för stora fester, men man kan träffas i små sällskap med dem ni vanligtvis umgås med. Passa på att träffas utomhus, men tänk på att i alla lägen hålla avstånd och undvika trängsel, fortsätter Carl Fredrik Graf.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 11

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Pdf, 563.2 kB.

Kontakt