Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kunder handlar i sällskap – trots nya uppmaningar

Logotyp för Samverkan Östergötland.

Alla kunder respekterar inte butikernas uppmaningar om att handla ensam. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Den 6 mars 2021 infördes skärpta regler för handelsplatser, badhus, gym- och sportanläggningar. Reglerna innebär bland annat att handelsplatser ska vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än en person inte besöker handelsplatsen samtidigt, med undantag för barn eller andra personer som är i behov av stöd.

Länsstyrelserna har under den gångna veckan bedrivit tillsyn i stor omfattning och konstaterar att en del kunder handlar i sällskap trots verksamhetsutövarnas uppmaningar om att handla ensam. Det finns en arbetsmiljö- och säkerhetsaspekt att ta hänsyn till när det kommer till verksamheternas ansvar för att säkerställa att restriktionerna efterföljs. Länsstyrelsen Östergötland har fått in rapporter om att det finns en oro bland verksamhetsutövare att tillrättavisningar kan skapa konflikter och hotfulla situationer.

– Det finns en bristande förståelse hos delar av allmänheten beträffande allas ansvar för att minska smittspridningen. Tidigare har Länsstyrelsen sett problem med ungdomar som rör sig i stora grupper och att det framför allt varit ett problem för butiker i närheten av skolor, men det är inte bara ungdomar som behöver påminnas om att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Den pågående pandemin har fortfarande en betydande påverkan på länets hälso- och sjukvård, enligt den aktuella regionala lägesbilden. Många aktörer har de senaste veckorna rapporterat att planering och genomförande av vaccinationer är resurskrävande. Flera kommuner rapporterar även att samhällsviktiga verksamheter upprätthålls genom anpassningar medan andra kommunala verksamheter är stängda för att begränsa smittspridningen.

– Det är inte läge att slappna av än. Vaccineringen är igång och våren är på väg, men vi behöver hålla i ytterligare ett tag. Det finns risk att smittspridningen ökar ytterligare och det slår både mot den enskilde individen och alla de verksamheter som kämpar för att följa restriktionerna. Vi ska hålla oss till vår innersta krets, hushållskontakter eller ett fåtal andra. Umgås helst utomhus och håll avstånd. Det här har vi gjort bra tidigare och jag tror att vi kan hålla i det här över påsken, säger Carl Fredrik Graf.

Regional lägesbild för vecka 10

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden här Pdf, 559.8 kB.

Kontakt