Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fåglarnas vårflytt ger nya fall av fågelinfluensa

Genrebild på flyttfåglar.

Ytterligare fall av fågelinfluensa har konstaterats inom det restriktionsområde som sattes upp i länet förra veckan. Totalt är det fem gårdar i länet som har drabbats av det hittills största utbrottet av fågelinfluensa i Sverige.

Fågelinfluensan sprids fortfarande runt om i Europa och även i Sverige. Senaste fallen är en kalkonbesättning i Tomelilla kommun, Skåne län samt två ekologiska värphönsbesättningar i Östergötlands län. Fåglarnas vårflytt har redan börjat och det innebär hög smittrisk och även risk i områden längre norrut i landet. Det är därför mycket viktigt att fortsätta skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

– Säsongen 2020-2021 är det största utbrott vi har haft av fågelinfluensa i Sverige, både sett till antal drabbade besättningar och antal djur. Med fåglarnas vårflytt ser vi nya fall allt längre norrut i landet, både på vilda fåglar och tamfjäderfä. Det är inte läge att slappna av, det är oerhört viktigt att fortsatt skydda sina fåglar och följa de restriktioner som finns, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

De drabbade anläggningarna är spärrade och ett restriktionsområde på 10 kilometer har satts upp. Inom restriktionsområdet runt de aktuella anläggningarna gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött. I Östergötland ligger fyra av de drabbade gårdarna inom samma restriktionsområde mellan Skänninge och Malmslätt.

Kartor över utbrotten Länk till annan webbplats.

Det varierar från år till år vilka varianter av influensa som cirkulerar bland vilda fåglar och hur omfattande smittan är. Det nu pågående utbrottet i Europa är mycket omfattande med många fall på vilda fåglar och många drabbade tamfjäderfäbesättningar. Tamfjäderfän smittas genom direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar och när smittan introducerats till tamfjäderfä kan spridning också ske mellan anläggningar.

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Risken att den högpatogena H5N8, som nu sprids bland tama och vilda fåglar i Europa kan orsaka smitta hos människa anses låg enligt Folkhälsomyndigheten. Trots att omfattande utbrott bland fåglar har rapporterats från ett flertal länder under de senaste åren har det bara rapporterats enstaka fall hos människor. Samtliga drabbade fick obetydliga eller milda symtom.

– Som vanligt när man hanterar fåglar ska man ha goda hygienrutiner och följa de hygienregler som finns, säger Håkan Henrikson.

Det finns ingen risk att äta kyckling eller ägg enligt Livsmedelsverket.

Mer information

Om fågelinfluensa och det aktuella smittläget Länk till annan webbplats.

Samlad information på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Om hygienregler Länk till annan webbplats.

SVA:s information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

SVA - Statsepizootologen kommenterar Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Kontakt