Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt fall av fågelinfluensa i länet

Genrebild på flyttfåglar.

Fåglarnas vårflytt har redan börjat och det innebär hög smittrisk i hela landet.

Fågelinfluensan sprids fortfarande runt om i Europa och även i Sverige. Senaste fallet är en värphönsbesättning i Mjölby kommun. Ett restriktionsområde på tio kilometer runt anläggningen har satts upp.

Fåglarnas vårflytt har redan börjat och det innebär hög smittrisk i hela landet. Det är därför mycket viktigt att fortsätta skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

– Det här är det största utbrott vi har haft av fågelinfluensa i Sverige. Det är inte läge att slappna av! Det är fortfarande oerhört viktigt att fortsatt skydda sina fåglar och följa de restriktioner som finns. Det gäller alla tamfjäderfäanläggningar, såväl stora kommersiella anläggningar som små hobbyhönsbesättningar, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Anläggningen i Mjölby kommun är spärrad och ett restriktionsområde på tio kilometer runt anläggningen har satts upp. Inom restriktionsområdet runt den aktuella anläggningen gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött. I övriga Sverige gäller fortfarande skyddsnivå 2, det är viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta och följa de restriktioner som gäller.

Det varierar från år till år vilka varianter av influensa som cirkulerar bland vilda fåglar och hur omfattande smittan är. Det nu pågående utbrottet i Europa är mycket omfattande med många fall på vilda fåglar och många drabbade tamfjäderfäbesättningar. Tamfjäderfän smittas genom direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar och när smittan introducerats till tamfjäderfä kan spridning också ske mellan anläggningar.

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Risken att den högpatogena H5N8, som nu sprids bland tama och vilda fåglar i Europa kan orsaka smitta hos människa anses låg enligt Folkhälsomyndigheten. Trots att omfattande utbrott bland fåglar har rapporterats från ett flertal länder under de senaste åren har det bara rapporterats enstaka fall hos människor. Samtliga drabbade fick obetydliga eller milda symtom.

– Som vanligt när man hanterar fåglar ska man ha goda hygienrutiner och följa de hygienregler som finns, säger Håkan Henrikson.

Det finns ingen risk att äta kyckling eller ägg enligt Livsmedelsverket.

Mer information

Fågelinfluensa på gård i Linköping

Om fågelinfluensa och det aktuella smittlägetlänk till annan webbplats

Om hygienreglerlänk till annan webbplats

SVA:s information om fågelinfluensalänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensalänk till annan webbplats

Kontakt