Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler östgötar stannade hemma på sportlovet

Logotypen för Samverkan Östergötland.

Under sportlovet genomfördes det 38 procent färre resor från Östergötland till andra län jämfört med normalåret 2019. Det framgår av Länsstyrelsen Östergötlands senaste regionala lägesbild.

Länsstyrelsen Östergötland sammanställer varje vecka en samlad regional lägesbild för att regeringen och andra myndigheter ska kunna följa utvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder med anledning av coronapandemin. Sammanställningen bygger på rapporter från föregående vecka från kommuner och andra aktörer i länet.

I den senaste lägesbilden, som färdigställdes på tisdagen, har Länsstyrelsen Östergötland analyserat hur många resor som gjordes från Östergötland till andra län under vecka 8 då det var sportlov i större delen av länet. Analysen har gjorts genom tjänsten Telia Crowd Insights som genom anonymiserad mobildata visar resmönster och hur befolkningen förflyttar sig.

Under vecka 8 utfördes 38 procent färre resor från Östergötland till andra län, vilket motsvarar cirka 30 800 resor. Detta jämfört med samma vecka normalåret 2019. Under vecka 9 var skillnaden 40 procent färre resor jämfört med 2019.

– Det här är siffror som tyder på att många östgötar har ändrat sitt beteende under pandemin, vilket har stor påverkan på hur smittspridningen utvecklar sig. Samtidigt finns det aktörer som rapporterar att delar av allmänheten inte följer gällande rekommendationer. Det är helt fel läge att slappna av. Hälso- och sjukvården i Östergötland är fortfarande hårt belastad och dessutom ser vi att smittspridningen ökar i intilliggande län. Det är ett skört läge som kräver att var och en tar sitt ansvar, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Sammanfattning av lägesbilden för vecka 9

  • Regionen meddelar ett fortsatt ansträngt läge inom sjukvården, framför allt inom intensivvården. Vaccinationsplanering och genomförande är resurskrävande. Det är fortsatt leveranserna av vaccin som styr vaccinationstakten. Andel positiva provsvar har gått ner något mot 11 procent.
  • 50 000 personer har vaccinerats och drygt 14 700 har fått dos 2.
  • Antal vårdade i slutenvård har nått en platå och till och med ökat något under den senaste veckan. Under vecka 9 har mellan 9 och 14 covid-19-patienter varit inlagda på IVA och 43–56 i övrig slutenvård.
  • Antalet smittade personer inom särskilda boenden ökade något under vecka 9. Antalet kommuner med bekräftade fall på särskilda boenden ligger fortsatt på 4 av 13.
  • Kaféer och restauranger befinner sig i en ekonomiskt tuff period. Turism och handel har också en negativ påverkan. Sommarsäsongen och dess planering börjar närma sig och det finns fler frågor kring hur besöksnäringen kommer att påverkas. Besöksnäringen har verkat under tuffa förhållanden senaste året och väntas göra detta även under kommande månader.

Läs hela den samlade regionala lägesbilden härlänk till annan webbplats

Kontakt